SĂPTĂMÂNA DE FORMARE LA UNIVERSITATEA NICE SOPHIA ANTIPOLIS

În perioada 12-16 iunie 2017 membrii echipei de proiect 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-network for Promoting Innovative e-teaching in the Continuing Professional Education (TEACH ME) din cadrul Programului Erasmus+ , KA2 – Capacity Building in Higher Education a UTM, au participat săptămâna formării trainerilor din cadrul proiectului sus-numit și a fost organizat cu suportul Serviciului Universitar de Inovație din cadrul Universității Nice Sophia Antipolis și a experților din diferite universități ale Uniuni Europene.

La aceste eveniment UTM a fost reprezentată de următorii membri ai echipei de proiect: dl dr. Rodion Ciupercă, conf. univ. la Departamentul Tehnologia Construcţiilor de Maşini, dl dr. Rafel Ciloci, conf. univ., șef al Catedrei Economie şi Management în Industrie și dna Elena Gogoi,lector superior, director a Filierei Anglofone la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

La evenimente au participat și reprezentanții instituțiilor – partenere din cadrul proiectului, instituții de învățămînt superior din UE și din țară, după cum urmează:

 • Fachhochschule des Mittelstands din Bielefeld, Germania – instituție-coordonator al proiectului;
 • Universite de Nice Sophia Antipolis, Franța;
 • Kingston University of London, Marea Britanie;
 • National Association of Distance Education, Kaunas, Lituania;
 • World University Service of Mediterranean, Girona, Spania;
 • Universitatea de Stat Tiraspol (cu sediul în Chişinău), Republica Moldova, coordinator național al proiectului;
 • Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova;
 • Universitatea de Stat ,,B.P. Hasdeu” din Cahul, Republica Moldova;
 • Universitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova;
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Republica Moldova;
 • Institutul de Formare Continuă, Republica Moldova.

Membrii echipei de proiect au beneficiat de oportunități de studiere a practicilor moderne de predare şi învățare inovative în formare continua a adulților în Europa și în același timp și-au îmbunătățit abilitășile pedagogice digitale, datorită următoarelor activități:

 • Active learning with the IWB. Designing your learning activities with an IWB. Învățarea activă prin utilizarea tablei interactive (IWB);
 • MOOCs and PBL! Proiectarea activităților de predare-învățare cu suportul tablei interactive; Introducere în MOOC;
 • Participare la atelierul de formare ,,Cum se proiectează un program de predare-învățare?”;
 • Using pedagogical value of videos.Utilizarea valorii pedagogice a videoclipurilor pentru proiectarea activităților de predare și învățare. Utilizarea video secvențelor în procesul de predare / învățare etc.

Proiectul TEACH ME este realizat în cadrul programului Erasmus+, KA2 – Capacity Building in Higher Education și își propune să integreze tehnologiile e-Learning în programele de educație profesională continuă pentru profesori, care să sporească atractivitatea și accesul la aceste programe. De asemenea, vor fi elaborate, acreditate și testate (de către o instituție abilitată din Europa) două module inovative pentru formatorii de profesori. Modulele vor permite cadrelor didactice să alcătuiască situații de învățare în care cursanții vor fi încurajați să-și contureze obiective proprii, să creeze diverse strategii de învățare, să poată stabili relații complexe în grupuri și să opereze autonom. Implementarea noilor abordări, a tehnologiilor e-Learning și a instrumentelor digitale va genera, nemijlocit, sporirea calității, atractivității și accesibilității învățământului superior din Moldova.Proiectul este coordonat de către Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Bielefeld, Germania.

 

 

 

(Visited 35 times, 1 visits today)