RINA ŢURCAN

Șef de departament

Conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe economice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 56-78-59
E-mail: rina.turcan@emin.utm.md

 

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Economie și Management a fost format la 01 ianuarie 2018 prin Hotărârea Senatului UTM, având la bază comasarea a două catedre cu experiență deosebită în domeniul economiei și a managementului cu specificul industrial și cel al construcțiilor:

 • Catedra de Economie şi Management în Industrie (EMI) – fondată în anul 1967, în cadrul Facultății de Economie a Institutului Politehnic „S. Lazo”, primul șef de catedră fiind Dna Revolda FEDOTOV, Dr. hab. prof. univ. (1964-1971), activitatea de conducere a catedrei fiind continuată de către Ivan ZAIAȚ (1971-1974), Ilie BLAJ (1974-2006), Valentin SVERDLIC (2006-2008), Vasile MAMALIGA (2008-2013), Rafael CILOCI (2013-2018).
 • Catedra de Economie şi Management în Construcții (EMC) – fondată în anul 1969, în cadrul Facultății de Economie a Institutului Politehnic „S. Lazo”, primul șef de catedră fiind Dl Leonid Gamov, hab. prof. univ. (1969-1975), activitatea de conducere a catedrei fiind continuată de către Svetlana MASIUC (1975-1977), Leonid DANILCENCO (1977-1993), Nicolae ȚURCANU (1993-2004), Grigore VASCAN (2004-2013), Nicolae ȚURCANU (2016-2018).

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Departamentul Economie și Management este un department de profil care asigură pregătirea studenţilor la toate 3 cicluri a studiilor universitare, și anume:

Ciclul I, Licenţă cu durata de 3 ani (180 credite):

 • 1 Business și administrare (cu opțiune în industrie și în construcții), învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă;
 • 1 Contabilitate, învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă.

Ambele programe de studii au fost acreditate în septembrie 2017 de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional pentru o perioadi de 5 ani.

Totodată, Departamentul asigură pregătirea economică şi managerială a studenţilor specialităţilor inginereşti la 6 facultăți a Universității Tehnice a Moldovei.

Ciclul II, Master cu durata de 1,5/2,0 ani (90/120 credite):

 • Administrarea Afacerilor, învățământ cu frecvență;
 • Economia Afacerilor Imobiliare, , învățământ cu frecvență.

Ciclul III, Doctorat:

 • 521.03 Economie şi Management (în dimeniul de activitate), învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă.

Colaboratorii Departamentului Economie și Management desfășoară o activitate vastă în în domeniul perfecționării cadrelor din mediul antreprenorial și în domeniul pregătirii noilor antreprenori în vederea inițieirii și dezvoltării propriilor afaceri.

O altă caracteristică distinctă a activității Departamentului Economie și Management presupune pregătirea specialiștilor în domeniul contabilității cu aprofundarea specificului construcțiilor.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Colectivul Departamentului Economie și Management desfășoară intens activitatea de cercetare științifică. Actualmente principalele direcții de cercetare ale Departamentului includ:

 • Direcțiile creșterii competitivității în industrie și construcții în contextul dezvoltării durabile;
 • Dezvoltarea antreprenoriatului.

Membrii catedrei participă activ la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale din SUA, Germania, Franţa, Letonia, Romania, Ucraina, Rusia ş.a. În cadrul Departamentului un accent deosebit este pus pe implicarea studenților în activitățile de cercetare științifică.

IV. COLABORATORII DEPARTAMENTULUI

 1. Personalul științifico-didactic:
Nr.Numele, prenumeleFuncţiaTitlul ştiinţifico-didacticE-mail
1.Bugaian Larisaprof. univ., cumulDr. hab. în economielarisa.bugaian@adm.utm.md
2.Gheorghiţa Mariaprof. univ., de bază şi cumulDr. în economiemaria.gheorghita@emin.utm.md
3.Manole Tatianaprof. univ., de bază şi cumulDr. hab. în economietatiana.manole@emc.utm.md
4.Ciloci Rafaeldecan FIEB, conf. univ.; de bază şi cumulDr. în economierafael.ciloci@emin.utm.md
5.Ţurcan Rinaşef departament, conf. univ.; de bază şi cumulDr. în economierina.turcan@emin.utm.md
6.Crucerescu Corneliaconf. univ., de bază şi cumulDr. în economiecornelia.crucerescu@emin.utm.md
7.Gumeniuc Inaconf. univ., de bază şi cumulDr. în economieina.gumeniuc@emin.utm.md
8.Luca Nicolaeconf. univ., de bazăDr. în economienicolae.luca@emin.utm.md
9.Mamaliga Vasileconf. univ.; de bază şi cumulDr. în economievasile.mamaliga@fieb.utm.md
10.Manole Tatianaprof. univ., de bazăDr. habilitat în economietatiana.manole@emc.utm.md
11.Novicov Ludmilaconf. univ., de bazăDr. în economieludmila.novicov@emc.utm.md
12.Polcanova Alinaconf. univ., de bazăDr. în economiealina.polcanova@emc.utm.md
13.Stratilă Alinaconf. univ., ., de bază şi cumulDr. în economiealina.stratila@emc.utm.md
14.Sverdlic Valentinconf. univ., de bază şi cumulDr. în economievalentin.sverdlic@emin.utm.md
15.Ţurcan Iuliuconf. univ., de bază şi cumulDr. în economieiuliu.turcan@emin.utm.md
16.Ţurcanu Nicolaeconf. univ.; de bază şi cumulDr. în economienicolae.turcanu@emc.utm.md
17.Oberşt Alalector sup., de bazăDr. în economieala.oberst@emin.utm.md
18.Timotin Ludmilalector univ.; de bază şi cumulDr. în economieludmila.timotin@emc.utm.md
19.Cucoș Stelalector superior, bază şi cumulmagistru în economie, doctorandstela.cucos@emc.utm.md
20.Surdu Lidialector superior; de bază și cumullidia.surdu@emc.utm.md
21.Botnaru Marcelalector univ., de bazămarcela.botnaru@emin.utm.md
22.Scobiola Natalialector univ., de bazănatalia.scobiola@emc.utm.md
23.Ciumac Marialector univ.; de bazămagistru în contabilitate, doctorandmaria.ciumac@emc.utm.md
24.Albu Ionconf. univ., cumulDr. în economieion.albu@fcgc.utm.md
25.Bârdan Veaceslavconf. univ., cumulDr. în economieveaceslav.bardan@tem.utm.md
Bostan Inaconf. univ., cumulDr. în dreptina.bostan@dp.utm.md
27.Childescu Valentinaconf. univ., cumulDr. în economievalentina.childescu@tem.utm.md
28.Chiriac Liliaconf. univ., cumulDr. în economielilia.chiriac@tem.utm.md
29.Fedorenco Valentinaconf. univ., cumulDr.în tehnicăvalentina.fedorenco@imi.utm.md
Sclifos Alionaconf. univ.; cumulDr. în tehnicăaliona.sclifos@enl.utm.md
31.Ştefîrţă Nataliaconf. univ., cumulDr. în economienatalia.stefirta@bnm.md
Tărîţă Vasileconf. univ.; cumulDr. în tehnicăvasile.tarita@tcm.utm.md
Timco Carolinaconf. univ.; cumulDr. în economiecarolina.timco@ziphouse.utm.md
34.Vascan Grigoreconf. univ., cumulDr. în tehnicăgrigore.vascan@emc.utm.md
35.Vîrcolici Margaretaconf. univ., cumulDr. în economiemargareta.vircolici@tran.utm.md
36.Bogdanova Svetlanalector univ.; cumulDr. în economiesvetlana.bogdanova@tem.utm.md
37.Cuslii Eugeniulector univ., cumulmagistru în economieeugeniu.cuslii@emin.utm.md
38.Strat Tatianalector univ., de bază şi cumultatiana.strat@emc.utm.md
39.Braghiş Marialector univ., cumulmaria.braghis@pmai.utm.md
 1. Personalul non-didactic:
Nr.Numele, prenumeleFuncţiaTitlul ştiinţifico-didacticE-mail
1.Coşuleanu SvetlanaInginer coordonator, de bază
2.Scornici StelaSpecialist documente studii, de bază

 

 

 

VI. COLABORĂRI

Colectivul Departamentului ECONOMIE ȘI MANAGEMENT participă activ în diverse programe naționale și internaționale în calitate de membri, experți și conducători de proiecte.

Departamentul ECONOMIE ȘI MANAGEMENT prin susținerea acordată de Serviciul Formare Continuă și Parteneriate a UTM menține și dezvoltă relaţiile de parteneriat cu mediul de afaceri, în special cu întreprinderile industriale și în domeniul construcțiilor.