RINA ŢURCAN

Șef de departament

Conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe economice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 56-78-59
E-mail: rina.turcan@emin.utm.md

 

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Economie și Management a fost format la 01 ianuarie 2018 prin Hotărârea Senatului UTM, având la bază comasarea a două catedre cu experiență deosebită în domeniul economiei și a managementului cu specificul industrial și cel al construcțiilor:

 • Catedra de Economie şi Management în Industrie (EMI) – fondată în anul 1967, în cadrul Facultății de Economie a Institutului Politehnic „S. Lazo”, primul șef de catedră fiind Dna Revolda FEDOTOV, Dr. hab. prof. univ. (1964-1971), activitatea de conducere a catedrei fiind continuată de către Ivan ZAIAȚ (1971-1974), Ilie BLAJ (1974-2006), Valentin SVERDLIC (2006-2008), Vasile MAMALIGA (2008-2013), Rafael CILOCI (2013-2018).
 • Catedra de Economie şi Management în Construcții (EMC) – fondată în anul 1969, în cadrul Facultății de Economie a Institutului Politehnic „S. Lazo”, primul șef de catedră fiind Dl Leonid Gamov, hab. prof. univ. (1969-1975), activitatea de conducere a catedrei fiind continuată de către Svetlana MASIUC (1975-1977), Leonid DANILCENCO (1977-1993), Nicolae ȚURCANU (1993-2004), Grigore VASCAN (2004-2013), Nicolae ȚURCANU (2016-2018).

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Departamentul Economie și Management este un department de profil care asigură pregătirea studenţilor la toate 3 cicluri a studiilor universitare, și anume:

Ciclul I, Licenţă cu durata de 3 ani (180 credite):

 • 1 Business și administrare (cu opțiune în industrie și în construcții), învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă;
 • 1 Contabilitate, învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă.

Ambele programe de studii au fost acreditate în septembrie 2017 de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional pentru o perioadi de 5 ani.

Totodată, Departamentul asigură pregătirea economică şi managerială a studenţilor specialităţilor inginereşti la 6 facultăți a Universității Tehnice a Moldovei.

Ciclul II, Master cu durata de 1,5/2,0 ani (90/120 credite):

 • Administrarea Afacerilor, învățământ cu frecvență;
 • Economia Afacerilor Imobiliare, , învățământ cu frecvență.

Ciclul III, Doctorat:

 • 521.03 Economie şi Management (în dimeniul de activitate), învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă.

Colaboratorii Departamentului Economie și Management desfășoară o activitate vastă în în domeniul perfecționării cadrelor din mediul antreprenorial și în domeniul pregătirii noilor antreprenori în vederea inițieirii și dezvoltării propriilor afaceri.

O altă caracteristică distinctă a activității Departamentului Economie și Management presupune pregătirea specialiștilor în domeniul contabilității cu aprofundarea specificului construcțiilor.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Colectivul Departamentului Economie și Management desfășoară intens activitatea de cercetare științifică. Actualmente principalele direcții de cercetare ale Departamentului includ:

 • Direcțiile creșterii competitivității în industrie și construcții în contextul dezvoltării durabile;
 • Dezvoltarea antreprenoriatului.

Membrii catedrei participă activ la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale din SUA, Germania, Franţa, Letonia, Romania, Ucraina, Rusia ş.a. În cadrul Departamentului un accent deosebit este pus pe implicarea studenților în activitățile de cercetare științifică.

 

IV. COLABORATORII DEPARTAMENTULUI

 1. Personalul științifico-didactic:
Nr. Numele, prenumele Funcţia Titlul ştiinţifico-didactic E-mail
1. Bugaian Larisa prof. univ.; cumul Dr. hab. în economie larisa.bugaian@adm.utm.md
2. Gheorghiţa Maria prof. univ.; de bază şi cumul Dr. în economie maria.gheorghita@emin.utm.md
3. Manole Tatiana prof. univ.; de bază şi cumul Dr. hab. în economie tatiana.manole@emc.utm.md
4. Ciloci Rafael decan FIEB, conf. univ.; de bază şi cumul Dr. în economie rafael.ciloci@emin.utm.md
5. Ţurcan Rina şef departament, conf. univ.; de bază şi cumul Dr. în economie rina.turcan@emin.utm.md
6. Crucerescu Cornelia conf. univ.; de bază şi cumul Dr. în economie cornelia.crucerescu@emin.utm.md
7. Gumeniuc Ina conf. univ.; de bază şi cumul Dr. în economie ina.gumeniuc@emin.utm.md
8. Luca Nicolae conf. univ.; de bază Dr. în economie nicolae.luca@emin.utm.md
9. Mamaliga Vasile conf. univ.; de bază şi cumul Dr. în economie vasile.mamaliga@fieb.utm.md
10. Novicov Ludmila conf. univ.;  de bază Dr. în economie ludmila.novicov@emc.utm.md
11. Polcanova Alina conf. univ.; de bază şi cumul Dr. în economie alina.polcanova@emc.utm.md
12. Stratila Alina conf. univ.; de bază şi cumul Dr. în economie alina.stratila@emc.utm.md
13. Sverdlic Valentin conf. univ.; de bază şi cumul Dr. în economie valentin.sverdlic@emin.utm.md
14. Ţurcan Iuliu conf. univ.; de bază şi cumul Dr. în economie iuliu.turcan@emin.utm.md
15. Ţurcanu Nicolae conf. univ.; de bază şi cumul Dr. în economie nicolae.turcanu@emc.utm.md
16. Oberşt Ala conf. univ.; de bază Dr. în economie ala.oberst@emin.utm.md
17. Timotin Ludmila lector univ.; de bază şi cumul Dr. în economie ludmila.timotin@emc.utm.md
18. Cucoș Stela lector univ.; bază şi cumul magistru în economie, doctorand stela.cucos@emc.utm.md
19. Surdu Lidia lector univ.; de bază și cumul lidia.surdu@emc.utm.md
20. Botnaru Marcela lector univ.; de bază și cumul marcela.botnaru@emin.utm.md
21. Bârdan Veaceslav conf. univ.; cumul Dr. în economie veaceslav.bardan@tem.utm.md
22. Bostan Ina conf. univ.; cumul Dr. în drept ina.bostan@dp.utm.md
23. Fedorenco Valentina conf. univ.; cumul Dr.în tehnică valentina.fedorenco@imi.utm.md
24. Sclifos Aliona conf. univ.; cumul Dr. în tehnică aliona.sclifos@enl.utm.md
25. Timco Carolina conf. univ.; cumul Dr. în economie carolina.timco@ziphouse.utm.md
26. Vascan Grigore conf. univ.; cumul Dr. în tehnică grigore.vascan@emc.utm.md
27. Vîrcolici Margareta conf. univ.; cumul Dr. în economie margareta.vircolici@tran.utm.md
28. Bogdanova Svetlana lector univ.; cumul Dr. în economie svetlana.bogdanova@tem.utm.md
29. Strat Tatiana lector univ.; de bază şi cumul tatiana.strat@emc.utm.md
 1. Personalul non-didactic:
Nr. Numele, prenumele Funcţia Titlul ştiinţifico-didactic E-mail
1. Coşuleanu Svetlana Inginer coordonator, de bază svetlana.cosuleanu@emin.utm.md
2. Scornici Stela Specialist documente studii, de bază stela.scornici@fieb.utm.md

 

 

 

VI. COLABORĂRI

Colectivul Departamentului ECONOMIE ȘI MANAGEMENT participă activ în diverse programe naționale și internaționale în calitate de membri, experți și conducători de proiecte.

Departamentul ECONOMIE ȘI MANAGEMENT prin susținerea acordată de Serviciul Formare Continuă și Parteneriate a UTM menține și dezvoltă relaţiile de parteneriat cu mediul de afaceri, în special cu întreprinderile industriale și în domeniul construcțiilor.