După ce i-au primit cu brațele deschise pe 8 studenți de la diferite specialități ale UTM la un stagiu de studii pe o perioadă de un semestru (septembrie-ianuarie), iată că partenerii noștri de la Universitat Politècnica de Valencia, Spania își deschid din nou ușile și inimile pentru discipolii noștri.

Universitat Politècnica de Valencia, Spania oferă, în cadrul programului Erasmus+ KA 107, 3 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul I Licență, a câte  800 € lunar, pentru o durată de 5 luni, începând cu ianuarie-februarie 2017. Adițional se va achita costul transportului, conform regulamentului Erasmus+.

Detalii – pe http://erasmusplus107.upv.es/#home sau contactați coordonatorul local: Dinu ȚURCANU, șef Direcția Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, dinu.turcanu@adm.utm.md

Persoanele interesate, vor prezenta următoarele acte pe suport electronic la adresa dinu.turcanu@adm.utm.md:

  1. Curriculum Vitae Europass.
  2. Situația academică (Certificat eliberat de administrația facultății).
  3. Declarația de Onoare Erasmus (prin care se confirmă/infirmă participarea în cadrul altor programe de mobilitate Erasmus sau Erasmus+, altor programe anterioare, se indică denumirea programului, universitatea-gazdă și durata mobilității).
  4. Certificat de competență lingvistică pentru limbile engleză, spaniolă, eliberat de Catedra Limbi Moderne a UTM, în funcție de limba de instruire în cadrul programului de studii selectat. De asemenea, pot fi depuse și certificate tip TOEFL, IELTS etc. Pentru aplicare în cadrul proiectului, cerința minimă este: English B1 / Spanish B1.
  5. Certificat eliberat de administrația Facultății prin care se confirmă anul de studiu, specialitatea, grupa academică și anul preconizat al absolvirii studiilor.
  6. Learning Agreement for Studies în care se vor indica programul de studiu selectat, disciplinele de studii și numărul de credite. Acesta din urmă trebuie semnat și avizat de către șef catedră/departament și administrația facultății.

Nu sunt eligibili studenții anului I și ai anilor terminali de studii.

Termen limită de prezentare a dosarului: 5 octombrie 2016.

O informație mai amplă despre primele impresii ale studenților UTM care urmează actualmente un semestru de studii la Universitat Politècnica de Valencia, citiți pe utm.md/blog/burse-de-mobilitate-la-politecnica-de-valencia-pentru-8-studenti-utm/

universitat-politecnica-de-valencia1
(Visited 8 times, 1 visits today)