Premieră! UTM lansează admiterea la studii în consorțiu cu cele mai inovative universități din UE

În premieră, Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM), Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală (MIB), în consorțiu cu cele mai inovative și prestigioase universități din Uniunea Europeană, lansează admiterea la studii, inclusiv pentru studenții internaționali

https://www.kuleuven.be/english/research/iof/news/170503-reuters

https://sennet-project.eu/recruitment/application-form/

În consorțiu intră 8 companii din UE specializate în producerea nanomaterialelor, nanotehnologiilor, senzorilor și dispozitivelor electronice și 11 universități din Belgia (Bruxelles, Gent și Leuven), Germania, Franța, Spania, Marea Britanie, Italia, Olanda, Norvegia, dar și Republica Moldova, reprezentată de Universitatea Tehnică a Moldovei, Departamentul MIB ca partener egal.

Rezultatul final se preconizează a fi atins sub egida cadrelor didactice de la FCIM, DMIB: formarea inginerilor de cea mai înaltă calificare, cu diplomă europeană semnată de UTM și minim o universitate din UE – o generație tânără cu aptitudini inovaționale și puternic motivată să îmbine studiile universitare cu cercetarea științifică de performanță. Un alt obiectiv al admiterii la specialitățile respective rezidă în a atrage și a motiva să activeze în țară după absolvire noile talente în știință și inginerie, formate în baza unui  proces educațional universitar modern, prin elaborarea de procese inovative de training/educație, în cadrul unui parteneriat egal al UTM cu statele membre ale Uniunii Europene prin co-finanțare.

Studenții selectați în 2022 prin concurs internațional vor avea posibilitatea să efectueze stagii, cercetări și studii la diferite universități din UE, dar și practica de producție în peste 10 companii de top din Europa și Uniunea Europeană, care și-au manifestat intenția fermă de a acorda un suport major în pregătirea viitorilor studenți-ingineri de calificare foarte înaltă la UTM.

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, unde se vor realiza nemijlocit aceste studii, dispune de cadrele didactice și profesioniști în domeniu și asigură procesul educațional la trei programe de studii: Electronica Aplicată (EA), Microelectronica și Nanotehnologii (MN) și Inginerie Biomedicală (IBM)  (ciclurile I și II: licență și masterat) și la 5 specialități la ciclul 3 – doctorat (http://mib.utm.md/content.php?cat=educatie&id=9&lang=ro).

Specialitățile la care se deschide admiterea internațională: profilul „Inginerie electronică și construcția de aparate” – 233.01. Nano-microelectronică și optoelectronică; 233.03. Tehnologii și componente electronice; 233.04. Echipamente și dispozitive biomedicale; profilul „Fizică aplicată” – 134.01. Fizica și tehnologia materialelor; 134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii.

Referințe online:

http://mib.utm.md/content.php?cat=educatie&id=9&lang=ro

https://sennet-project.eu/recruitment/application-form/

https://sennet-project.eu/our-team/

http://mib.utm.md/

https://orcid.org/0000-0002-7913-9712

Universitățile și centrele de cercetare partenere sunt:

1 Department of Microelectronics and Biomedical Engineering, Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics, Technical University of Moldova, Universitatea Tehnica a Moldovei, 168 Stefan cel Mare str., MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova

2 Katholieke Universiteit Leuven, University of Leuven, Markt 13, Leuven 3000,  Belgium

3 University of Kiel, Christian-Albrechts Universität zu Kiel, Kiel, 24118, Germany

4 Centre National De La Recherche Scientifique CNRS, Paris 75794, France

5 Vrije Universiteit Brussel, Brussel 1050, Belgia

6 Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg, Erlangen 91054, Germany

7 Universiteit Gent, GENT 9000, Belgium

8 Technological University Dublin, Dublin D07 EWV4, Ireland

9 Universitat De Barcelona, BARCELONA 08007, Spain

10 Universite De Caen Normandie, France

11 Universite De Montpellier, France

Companiile din domeniu implicate sunt:

12 ANALOG DEVICES INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY, IE

13 VOXDALE BVBA, BE

14 AIRSENSE ANALYTICS GMBH, DE

15 HIDEN ANALYTICAL LTD, UK

16 STAR NAV, FR

17 PROFMOF AS, NO

18 SOFTWARE FOR CHEMISTRY & MATERIALS BV, NL

19 VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V., BE

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU