Comisia Europeană a acordat Universității Tehnice a Moldovei eticheta Human Resources Excellence in Research

 

 

HR sigla

 

Universitatea Tehnică a Moldovei a primit pe 19 iulie 2022 din partea Comisiei Europene eticheta Human Resources Excellence in Research.

Prin acordarea logoului CE recunoaște faptul că regulamentele și practicile UTM sunt în concordanță cu valorile europene ale eticii, libertății și transparenței, logoul acordat reflectând angajamentul UTM de ași îmbunătăți continuu politicile de resurse umane în conformitate cu Carta Europeană a cercetătorilor și Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor, în special angajamentul Universității de a realiza proceduri de recrutare și evaluare echitabile și transparente.

Obținerea logoului HR Excellence in Research a fost unul din obiectivele UTM în domeniul cercetării și unul din scopurile proiectului MINERVA.

Procesul de obținere a etichetei a demarat în iunie 2020, prin crearea contului EURAXESS a UTM, ulterior făcându-se o analiză a actelor existente la UTM, în vederea asigurării părții formale a procesului. Ca urmare a analizei, s-a constat că Codul de etică a fost elaborat în cadrul proiectului Elevate (obiectiv de baza – sporirea internaționalizării IÎS) și aprobat în decembrie 2019, ca parte a Codului de etică și deontologie profesională a UTM. În iunie 2020, UTM a expediat la adresa UE scrisoarea de angajament la procesul de aderare la Carta și Codul de conduită, ceea a reprezentat startul procesului de obținere a etichetei. În februarie 2021, UTM a aderat la Carta Europeana a Cercetătorilor și la Codul de Conduită de recrutare a cercetătorilor. A urmat crearea comisiilor responsabile de realizarea procesului de obținere a etichetei, analiza situației existente de către acestea, elaborarea planului de acțiuni și remiterea actelor în vederea evaluării acestora de către Comisia Europeană. În 2021, în baza analizei a fost elaborată Strategia Resurselor umane în domeniul cercetării, care a fost aprobată la 25 ianuarie 2022. În vederea facilitării diseminării informației despre HRS4R a fost elaborată pagina dedicată acestuia: https://cercetari.utm.md/hrs4r/.

         Proiectul Minerva “Consolidarea capacităților de gestionare a cercetării și a Științei Deschise ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova și Armenia”, n/r 597912-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP este implementat cu suportul financiar al UE prin programul Erasmus+

Mai multe detalii despre proiect pe: https://proiecte.utm.md/minerva-2/ și http://minerva-project.ase.md/en

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU