UTM este unul din semnatarii declarației de la Berlin cu referire la Accesul Deschis

În data de 6 septembrie UTM a devenit una din semnatarile declarației de la Berlin cu referire la Accesul Deschis la cunoștințe științifice.

Declarația de la Berlin a fost aprobată la 22 octombrie 2003 și este una dintre reperele mișcării privind Accesul Deschis, alături de Declarația Inițiativei de Acces Deschis de la Budapesta, a Cartei ECHO și a Declarației Bethesda privind publicarea în Acces Deschis. Declarația de la Berlin recunoaște impactul Internetului asupra distribuției cunoștințelor științifice și a patrimoniului cultural și a fost elaborată pentru a promova Internetul ca instrument funcțional de distribuire a cunoștințelor științifice globale și de reflecție umană, precum și pentru a defini acțiuni în acest context care trebuie să fie luate în considerare de către factorii de decizie politică, instituțiile de cercetare, agențiile de finanțare, bibliotecile, arhivele și muzeele. Prin semnarea declarației de la Berlin, semnatarii se obligă să abordeze provocările internetului ca mediu funcțional emergent pentru distribuirea cunoștințelor.

Semnarea declarației de la Berlin vine ca urmare a demersului UTM spre deschiderea cercetării și exprimă dorința și disponibilitatea UTM de a partaja viziunea și valorile Declarației de la Berlin cu referire la Accesul Deschis la cunoștințe științifice. Până în prezent, UTM a realizat mai mulți pași spre deschiderea cercetării, prin dezvoltarea repozitorului instituțional, prin editarea a două reviste în acces deschis și își propune intensificarea procesului de deschidere, prin consolidarea cooperării internaționale și a mobilității cercetătorilor, îmbunătățirea calității cercetării și contribuirea la crearea unei piețe deschise și libere ale cercetărilor.

Semnarea convenției de la Berlin este una din acțiunile ce a fost realizată în cadrul proiectului Minerva.

Proiectul Minerva “Consolidarea capacităților de gestionare a cercetării și a Științei Deschise ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova și Armenia”, n/r 597912-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP este implementat cu suportul financiar al UE prin programul Erasmus+

Mai multe detalii despre proiect pe: https://proiecte.utm.md/minerva-2/ și http://minerva-project.ase.md/en/

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU