FIEB: concursul tezelor de master cu accent pe dezvoltarea durabilă

Competențele masteranzilor privind identificarea soluțiilor pentru o creștere durabilă, inteligentă și favorabilă incluziunii sunt confirmate prin conținutul și calitatea tezelor de master elaborate la FIEB.

Fenomenul dezvoltării durabile este prezent în toate aspectele vieții noastre. Noi la FIEB, UTM punem accent pe studierea politicilor, inițiativelor și bunelor practici ale UE privind dezvoltarea durabilă și aplicarea lor în diverse sectoare industriale. Prin abordarea sistemică a dezvoltării durabile, practica europeană constituie un model excelent de inspirație pentru tinerii ingineri și manageri, cărora le aparțin viitoarele decizii privind gestiunea întreprinderilor și sectoarelor industriale. Rodul cadrelor didactice FIEB este întruchipat în tezele de master cu tematica respectivă. Diversitatea aspectelor de dezvoltare durabilă a fost elucidată în 10 teze de master ale promoției anului universitar 2020-2021, în care a fost reflectat specificul dezvoltării durabile în diverse sectoare ale economiei, cum ar fi producerea malțului și a berii, sectorul agroalimentar și tehnica agricolă, sectorul construcțiilor, industria modei și a pielăriei, spălătorie și servicii auto, industria construcțiilor metalice:

  1. Ajustarea strategiei întreprinderii „Castle Malting” SA la principiile europene de dezvoltare durabilă, Bosîi Natalia, AA 191, conducător: dr., conf. univ. C. Crucerescu.
  2. Implementarea practicelor europene de dezvoltare durabilă în cadrul întreprinderii SC „Creavita” SRL, Cibric Tatiana, AA 191, conducător: dr., conf. univ. C. Crucerescu.
  3. Implementarea eco-marketingului în afacerile agricole (în baza afacerii proprii), Berco Ala, AA 191, conducător: dr., conf. univ. N. Țurcanu.
  4. Investițiile capitale și rolul lor la dezvoltarea durabilă a întreprinderii, SRL  „Covimpex”, Foalea Tatiana, AA 191, conducător: dr., prof. univ. M. Gheorghița.
  5. Specificul dezvoltării durabile în baza companiei de construcții S.A. „Lafarge Ciment Moldova”, VasilovskiAlexandr, AA 191, conducător: dr., conf. univ. Mamaliga.
  6. Măsuri de creștere a eficienței în contextul dezvoltării durabile a întreprinderii „Top Wash” SRL, Gherman Victoria, AA 191, conducător: dr., conf. univ. M. Gheorghița.
  7. Creșterea contribuției întreprinderii ÎM „Elit-Tehnica” SRL la dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar, AA 192, conducător: dr., conf. univ. C. Crucerescu.
  8. Eficientizarea activității ÎCS „Industrial Manufacturing Group” SRL în vederea asigurării dezvoltării durabile, Coadă Cătălina, EAI 193, conducător: dr., conf. univ. R. Țurcan.
  9. Industria pielăriei în România și Republica Moldova: situația curentă și direcții de dezvoltare, Denisa Alexandra Chifan, AA 192, conducător: dr., conf. univ. Rozalia Kicsi (USV), dr., prof. univ. Gheorghița (UTM).
  10. Reorganizarea afacerilor într-o economie circulară, Ionela-Beatrice Ipsalat, AA 192, dr., prof. univ. A. Albu (USV), dr., conf. univ. R. Ciloci (UTM),

În rezultatul concursului tezelor de master au fost selectați câștigătorii după următoarele nominalizări:

Reflectarea politicilor și inițiativelor UE privind dezvoltarea durabilă: Bosîi Natalia, Ionela-Beatrice Ipsalat, Cibric Tatiana, Denisa Alexandra Chifan, Șaptefraț Ludmila, Berco Ala.

Ajustarea strategiei întreprinderii la principiile dezvoltării durabile: Berco Ala, Denisia Alexandra, Foalea Tatiana, Cibric Tatiana, Bosîi Natalia, Ionela-Beatrice Ipsalat, Șaptefraț Ludmila.

Opțiuni strategice de dezvoltare durabilă prin eficientizarea proceselor: Bosîi Natalia, Cibric Tatiana, Coadă Catalina, Gherman Victoria, Vasilovski Alexandr.

Amintim că la FIEB este în desfășurare proiectul Jean Monnet Module EU4SID „Dezvoltarea industrială durabilă în contextul integrării europene”, Nr. 610848-EPP-1-2019-1-MD-EPPJMO-MODULE, care este implementat cu suportul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

 Mai multe detalii despre proiect: https://proiecte.utm.md/jean-monnet-2

[av_gallery ids=’92110,92111,92112,92113,92114,92115,92116,92117,92118,92119,92120,90247′ style=’big_thumb’ preview_size=’featured_large’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’featured_large’ columns=’12’ imagelink=’lightbox’ link_dest=” lightbox_text=’caption’ lazyload=’avia_lazyload’ html_lazy_loading=’disabled’ alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-ld3l64′ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU