17 iunie 2021. In memoriam acad. Sergiu RĂDĂUȚANU – 95

Astăzi, 17 iunie 2021, se împlinesc 95 de ani de la nașterea fondatorului, primului rector al Politehnicii de la Chișinău, actualmente Universitatea Tehnică a Moldovei, Sergiu Rădăuțanu.

Cu prilejul acestei importante aniversări la Universitatea Tehnică a Moldovei s-a desfășurat Simpozionul de comemorare a rectorului fondator al Institutului Politehnic din Chișinău.

În cadrul Simpozionului a fost lansată biobibliografia „Sergiu Rădăuțanu (vocație, exigență, rațiune)”, autori: dr. hab., prof. univ. Valeriu DULGHERU și bibliograf principal Elena PLĂCINTĂ. Biobibliografia include un capitol inedit – „DE LA INIMĂ LA INIMĂ: aprecieri și dedicații”, în care și-au depănat amintiri și au evocat pagini din istoria instituției și activitatea primului rector absolvenți ai Institutului Politehnic din Chișinău din perioada cât a fost rector Sergiu Rădăuțanu, dar și cei care l-au cunoscut.

Biblioteca a contribuit cu o expoziție de cărți și documente inedite selectate din diverse publicații și materiale de arhivă despre marele om, rector, savant – Sergiu Rădăuțanu.

Fișier biografic

 S-a născut la 17 iunie 1926, la Chișinău, în familia profesorilor Ion şi Nina Rădăuţanu. A absolvit Liceul „B.P. Hasdeu” din Chișinău; Facultatea de Fizică și Matematică a Universității de Stat din Chișinău (1950-1955). Și-a făcut doctoratul la Institutul Fizico-Tehnic „A. Ioffe” din Sankt-Petersburg (1955-1959), cu teza „Cercetări asupra soluțiilor solide în sistemul In As-In2 Se3 și In As-In2 Te3”. Titlul de doctor habilitat în științe tehnice l-a obținut la Institutul Politehnic din Sankt-Petersburg (1966), cu teza „Cercetări asupra semiconductorilor de tip diamant cu structură defectă”.

A fost colaborator științific (1959-1961), șef de laborator la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei (1961-1964), rector fondator al Universității Tehnice a Moldovei (1964-1973). Profesor de fizica semiconductorilor la Institutul de Fizică Aplicată (din 1967-1973). Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei (1990-1995). Director al Centrului de materiale semiconductoare al Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei (1995-1998).  

În cercetări acordă o atenție aparte fizicii şi chimiei semiconductorilor, tehnologiei şi aplicării materialelor semiconductoare ternare şi multiple, electronicii corpului solid. Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în peste 1000 de studii, articole, comunicări, rapoarte, apărute în reviste de profil din ţară şi din străinătate. 

A elaborat peste 100 de brevete de invenţii. A pregătit 64 de doctori în ştiinţe şi doctori habilitaţi. A ţinut prelegeri la universităţi din Franţa, Germania, SUA, Anglia, Coreea de Sud, Ungaria, India, Japonia etc.  

Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova (1983/98). Decorat cu două ordine „Drapelul roşu de muncă”, „Ordinul Republicii” şi alte opt medalii.

(Visited 161 times, 1 visits today)