FIEB-UTM: seminar MgStrDID-2

Conf. univ., dr. Cornelia CRUCERESCU a ținut un seminar online în cadrul cursului „Managementul strategic al dezvoltării industriale durabile în contextul integrării europene” (MgStrDID-2), acesta fiind integrat în programele de master la FIEB și reprezentând activitatea de bază a proiectului Erasmus+, acțiunea Jean Monnet Module – EU4SID. La seminar au asistat experții Ionela TITIREZ, coordonator național al Proiectului EU4Digital, și Isae SPÎNU, șef Direcție Digitalizare și Suport TI al ODIMM, dar și reprezentanți ai Comisiei de evaluare externă a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), antrenați în aceste zile în procesul de evaluare externă a calității în vederea acreditării a trei programe de studii superioare de master la Facultatea Inginerie Economică și Business.

Urmând viziunea și perspectivele pentru transformarea digitală a Europei până în 2030 prezentate la începutul lunii martie 2021 de Uniunea Europeană, seminarul a abordat mai multe aspecte ale transformării digitale ale UE, menite să acționeze în avantajul cetățenilor și întreprinderilor și să contribuie la crearea unei Europe neutre din punct de vedere climatic, până în 2050.

Experții Ionela TITIREZ, coordonator național al Proiectului EU4Digital, și Isae SPÎNU, șef Direcție Digitalizare și Suport TI al ODIMM, au venit cu mai multe informații despre proiectele în desfășurare din țară, realizările și perspectivele în procesul de Transformare digitală și edificare a Societății Informaționale.

În context, Ionela TITIREZ a ținut să sublinieze că Proiectul EU4Digital, fiind un instrument de cooperare regională creat de UE, urmărește de a crea și promova proiecte comune în țările Parteneriatului Estic, în conformitate cu normele și practicile UE în următoarele domenii: comunicații electronice, securitate cibernetică, inovare, comerț electronic, educație, e-sănătate. Printre obiectivele EU4Digital se numără realizarea unui spațiu comun de roaming între țările partenere estice, oferirea de sprijin pentru comerțul electronic transfrontalier care va simplifica procedurile de export, va reduce întârzierile la frontieră și va crește securitatea și transparența operațiunilor, elaborarea unor orientări și standarde comune privind serviciile de e-sănătate, schimbul de date și dosarele de sănătate, în cooperare cu autoritățile naționale. Au fost realizate anumite progrese pe toate direcțiile, dar mai avem de lucru, iar pentru a avansa, sunt necesare eforturi comune și deschidere spre colaborare, a relatat.

La rândul său, Isae SPÎNU a menționat că Programul Digitalizarea IMM reprezintă un set de activități cu o abordare complexă, prin intermediul cărora se propune susținerea transferului tehnologic și dezvoltării digitale a întreprinderilor mici și mijlocii pentru valorificarea potențialului inovativ, inclusiv și facilitarea accesului lor pe piețele interne și externe. Obiectivele programului sunt:

  • Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților antreprenorilor privind oportunitățile e-comerț și conversie a vânzărilor produselor finite prin instrumentele de e-comerț;
  • Facilitarea accesului IMM la servicii de suport în calea de digitalizare, planificare, înțelegere și adoptare a instrumentelor de digitalizare;
  • Consolidarea capacităților instituțiilor de suport în afaceri de a oferi informații calificate ÎMM în materie de facilitare a e-comerț.

Participanții la seminar au menționat că, în proiectarea traseului său de dezvoltare durabilă, Republica Moldova se aliniază la experiența și bunele practice ale UE. Mai mult. RM, ca partener de asociere cu UE și în calitate de membru al Parteneriatului Estic beneficiază de ajutor și suport financiar din partea UE în diverse domenii, inclusiv în procesul de Transformare digitală.

(Visited 299 times, 1 visits today)