Pilotarea programului „Leadership si Management” în cadrul proiectului MHELM

Pilotarea programului de Leadership si Management realizat în cadrul proiectului Erasmus+ „Moldova Higher Education Leadership and Management (MHELM)”, 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, finanțat de UE. Scopul pilotării este ca membrii proiectului să urmeze programul de instruire, ca formabili. La finele pilotării se va face evaluarea programului de către toți membrii proiectului, în scopul îmbunătățirii acestuia și ajustarea în vederea livrării programului viitorilor formabili.

În perioada 20-22 ianuarie 2021 are loc pilotarea primului modul al programului „Leadership și Management” în Instituțiile de Învățământ Superior, asigurat de echipa formată din dr. Angela NICULIȚĂ, conf. univ., USM (lider de Modul), dr. hab. Otilia DANDARA, profesor, USM, dr. Dionisie BOAGHIE, conf. univ., USM, Tatiana Gaugaș, lector, ASEM şi dr. Tatiana Şova, conf. univ., USARB. 

În deschiderea sesiunii de pilotare dna dr.hab. Larisa BUGAIAN, profesor, coordonator naţional al proiectului a menționat că programul de instruire are 40 de ECTS, ori 1200 de ore, din care 298 de ore sunt de contact direct, și 902 ore destinate lucrului individual.  Dumneaei a precizat că fiecare modul va finaliza cu evaluarea lucrului individual care va consta în prezentarea lucrării individuale realizate în echipă de către membrii proiectului, iar la finele programului se vor prezenta abilitățile obținute în cadrul cursului. Dna Bugaian a subliniat că pilotarea va dura 4-5 luni de activități intensive, iar la finele fiecărui modul va fi prevăzut o perioadă de timp pentru realizarea lucrului individual în echipă.

Proiectul MHELM-Moldova Higher Education Leadership and Management, n/r 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Mai multe informații despre MHELM pot fi găsite pe https://mhelm.utm.md/ și  http://proiecte.utm.md/mhelm/

 

(Visited 141 times, 1 visits today)