Încheierea misiunii la Chișinău a dnei Roxana ŢURCANUTOLOMEY, Reprezentanta Agenției Universitare a Francofoniei pentru Republica Moldova și Ucraina, a constituit la Universitatea Tehnică a Moldovei un prilej de bilanț și perspective pentru proiectele francofone.  

Salutată cordial de către rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, prorectorul Dinu ȚURCANU, decanul FTA, conf. univ., dr. Vladislav REȘITCA, decanul FCIM, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, și cadre didactice implicate în numeroase proiecte francofone desfășurate în cadrul UTM, Mme Roxana ŢURCANUTOLOMEY a declarat că aici, la UTM, a găsit multă deschidere pentru toate acțiunile lansate de AUF-Chișinău și apreciază enorm acest efort întru perpetuarea spiritului francofon în mediul tinerilor studioși. 

Respectul și profunda gratitudine vine cu atât mai mult din partea Universității Tehnice a Moldovei, dat fiind că în perioada misiunii dvs. UTM și-a aprofundat colaborarea cu peste 20 de instituții francofone atât din domeniul academic, cât și științific, a subliniat la rândul său rectorul Viorel BOSTAN. 

Făcând o retrospectivă a colaborării UTM și AUF în perioada respectivă, remarcăm în special o evoluție substanțială în domeniul formării francofone la filierele francofone ale UTM: „Informatică” și „Tehnologii alimentare”. Împreună, am reușit să lansăm două proiecte inovatoare: „Création de la première formation universitaire francophone à présence renforcée en entreprise en République de Moldova” – implementat în cadrul Filierei francofone „Informatica”, și „Renforcement d’une formation professionnalisante de niveau licence à la Formation universitaire Francophone «Technologies Alimentaires»” – implementat la Filiera francofonă „Tehnologii alimentare”.  

Grație colaborării cu universități franceze și companii francofone ce își desfășoară activitatea în Republica Moldova, am reușit să consolidăm relațiile și cu mediul antreprenorial. În cadrul proiectului de susținere a mobilității francofone, peste 30 de profesori și peste 30 de studenți au beneficiat de mobilități pe termen scurt sau lung în universități și companii partenere francofone, iar aproximativ 20 de profesori francofoni au desfășurat diverse activități didactice la UTM. Proiectele orientate spre susținerea activităților extracurriculare – „Renforcement de l’employabilité et de l’insertion professionnelle en Roumanie et en République de Moldova”, „Scanner thermique Intelligent – IntellST”, „Zéro Gaspillage – pour une production et une consommation responsable en ECO”, „Le modèle intelligente pour amélioration de processus de formation”, precum și diverse activități CRU, desfășurate cu sprijinul nemijlocit al dnei Roxana ȚURCANU-TOLOMEY și al echipei AUF, au contribuit, de asemenea, la dezvoltarea francofoniei universitare. 

De o susținere consolidată din partea AUF a beneficiat și domeniul cercetării științifice, în perioada respectivă la UTM fiind implementate peste 10 proiecte științifice, care contribuie la prezența UTM în spațiul științific francofon. Spiritul de inițiativă și dedicația sa au făcut posibilă lansarea și derularea unor proiecte cu impact inclusiv în perioada pandemiei. 

Pentru devotamentul, susținerea și implicarea plenară în derularea proiectelor francofone la UTM, Mme Roxana ȚURCANU-TOLOMEY i-au fost înmânate mai multe diplome de recunoștință și gratitudine, mesajul special al cărora constituie un motto de mobilizare pentru noi toți: „Ensemble, tout est possible!” 

Foto: Dorina Pantaz

(Visited 415 times, 1 visits today)