Prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN reales în funcția de rector al UTM

Pe 10 decembrie 2020, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN a fost reales în funcția de rector al Universității Tehnice a Moldovei. Timona UTM i-a fost (re)încredințată la 5 ani distanță, după ce pe 12 noiembrie 2015 UTM își alegea un nou rector, candidatura sa impresionând prin succese academice, științifice și didactice.

Speranța unui suflu nou, a renovării și modernizării, pe care ne-o oferise acum 5 ani și pe care a fructificat-o și valorificat-o cu prisosință în timp, avea să-i determine pe universitari să-și acorde posibilitatea deosebită de a-l urma în continuare. Vocea electorilor a fost fermă în acest sens: 575 de sufragii (89,42%) exprimate de 643 electori prezenți la vot (din 713 înscriși pe liste)! 

Astăzi Universitatea Tehnică a Moldovei strălucește în prestigioase topuri internaționale, a deschis larg poarta mobilităților în toată lumea, lansează multiple proiecte la nivel național și internațional, atrage investiții, demonstrând prin activitatea desfășurată esența și scopul pe care îl urmează cu fermitate în calitatea sa de unică instituție de învățământ superior de profil ingineresc din Republica Moldova: „Inginerii creează Viitorul!”.

Stimate domnule Rector, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN,

comunitatea academică a Universității Tehnice a Moldovei vă aduce sincere și meritate felicitări cu ocazia realegerii dvs. în funcția de rector! Ținem să vă încredințăm de susținerea noastră plenară în nobila activitate de a ridica cât mai sus stindardul UTM în circuitul mondial de valori, edificând în continuare o universitate modernă, inovativă, tehnologizată, în raport cu valențele culturii, calității și leadership-ului academic modern.

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

 

Foto: Dorina Pantaz

(Visited 1.662 times, 1 visits today)