UTM a lansat proiectul de cooperare transfrontalieră IntelWastes

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) în parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași au lansat proiectul transfrontalier IntelWastes – „Valorizarea inteligentă a deșeurilor industriale”, finanțat de Uniunea Europeană prin programul „Cross Border Cooperation Romania – Republic of Moldova 2014-2020”.

În cadrul evenimentului de lansare, coordonatorul proiectului, dr. hab., prof. univ. Rodica STURZA, a menționat că scopul acestuia rezidă în consolidarea capacităților de cercetare și inovare ale universităților printr-o cooperare transfrontalieră durabilă pentru utilizarea eficientă a deșeurilor agroalimentare industriale, obținute în urma prelucrării strugurilor, fructelor și legumelor.

În context, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor ȘAROV, a salutat implicarea Universității Tehnice a Moldovei în acest important proiect transfrontalier, subliniind că domeniul științific trebuie să vină cu soluții de îmbunătățire a calității vieții.

Referindu-se la impactul transfrontalier al proiectului, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a menționat că acesta constă în formarea unor echipe comune de cercetare-inovare cu competențe complementare în rezolvarea problemelor comune – gestionarea deșeurilor industriale agroalimentare, care vor contribui la crearea bazei de date a întreprinderilor primare de prelucrare a strugurilor, fructelor și legumelor din Republica Moldova și zona transfrontalieră a României; elaborarea Ghidului de Bune Practici pentru utilizarea inteligentă a deșeurilor industriale agroalimentare; dotarea laboratoarelor din cadrul UTM și UASVM cu echipament specializat.   

În prezentarea în continuare a proiectului, Rodica STURZA a subliniat că IntelWastes preconizează cercetarea și inovarea în domeniul valorizării inteligente a deșeurilor industriale, obținute la prelucrarea strugurilor, fructelor și legumelor, precum și reducerea impactului acestor deșeuri asupra mediului, îmbunătățirea calității vieții și a dezvoltării economice în Republica Moldova și zona transfrontalieră a României. Printre oportunitățile importante ale proiectului, d-sa a evidențiat dezvoltarea tehnologiilor de recuperare a componentelor bioactive din deșeurile agroalimentare industriale (polifenoli, carotenoide) cu aplicare ulterioară în industria alimentară, dezvoltarea tehnologiei pentru producția de sorbenți naturali, utilizabilă pentru purificarea apei din fracțiuni solide de deșeuri agroalimentare industriale.

În contextul ideilor expuse, ministrul Igor ȘAROV a rezumat că Proiectul IntelWastes se pliază perfect cu politicile MECC în domeniu privind impactul rezultatelor activității de cercetare și inovare asupra mediului de afaceri și societății în ansamblu. „Ministerul Educației Culturii și Cercetării apreciază relevanța și actualitatea tematicii proiectului: utilizarea eficientă a deșeurilor agroalimentare industriale, obținute în urma prelucrării strugurilor, fructelor și legumelor și menționăm, în context, că Programul național în domeniile cercetării și inovării are drept scop creșterea eficienței sistemului național de cercetare și inovare și asigurarea condițiilor optime pentru generarea de noi cunoștințe obținute în baza cercetărilor fundamentale și aplicative și implementarea acestora în vederea sporirii competitivității economiei naționale și a nivelului general de bunăstare”, a declarat ministrul Igor ȘAROV.

Parteneriatul Strategic bilateral a fost lansat la 27 aprilie 2010, prin semnarea Declarației comune privind instituirea unui Parteneriat Strategic între Republica Moldova și România pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

Foto: Dorina PANTAZ

(Visited 280 times, 1 visits today)