Monitorizarea proiectului Minerva de către Biroul Naţional Erasmus+

În data de 26 octombrie 2020, proiectul Minerva a fost supus procedurii de monitorizare de către Biroul Naţional Erasmus+.

La ședința de monitorizare, organizată de către Biroul Naţional Erasmus+, au participa Larisa BUGAIAN, prorector probleme financiare şi relaţii internaţionale, şi Carolina TIMCO, şef Serviciu Relaţii Internaţionale. Dna Larisa BUGAIAN a prezentat activitățile realizate în cadrul proiectului Consolidarea Managementului Cercetării și Consolidarea Capacităților Open Science în Instituțiile de Învățământ Superior din Moldova și Armenia – Minerva (597912-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP) de la lansarea proiectului până în prezent. Dna Bugaian a menționat că pe parcursul derulării proiectului a fost formată echipa de proiect, care a participat la lansarea proiectului, la seminarele organizate în cadrul proiectului, la vizetele de studiu, organizate la Univeristatea Cote d’Azur, Franta, Universitatea din Valencia, Spania şi la Universitatea din Liege, Belgia, precum şi la ședințele de coordonare a activităților de proiect. Echipele de lucru au elaborat rapoarte pe Open Science şi pe potențialul de cercetare al UTM în cadrul pachetului de lucru 1, s-a elaborat o primă versiune a Liniilor directoare pentru implementarea Științei deschise (PL 2), a fost evaluat repozitoriul instituțional, determinat necesarul de echipament și elaborat o primă versiune a structurii repozitorului (PL3), au fost întreprinși pași în vederea obținerii etichetei HRS4R (PL4). Activitățile, realizate în cadrul proiectului au fost diseminate prin intermediul paginii instituționale și prin intermediul paginii dedicate proiectului – https://proiecte.utm.md/minerva-2/

Participanții la ședința de monitorizare, au menționat deficiențele în derularea proiectului Minerva, cauzate de pandemia COVID-19, precum şi acţiunile următoare în vederea implementării cu succes a activităților din cadrul proiectului. 

Proiectul Minerva este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+. UTM este partener deplin în cadrul proiectului Minerva

Mai multe informații despre Mineva pot fi găsite pe http://www.minerva-project.space/ și https://www.facebook.com/MINERVAMOLDOVA/, precum și pe pagina proiectului Minerva a UTM https://proiecte.utm.md/minerva-2/#top

(Visited 83 times, 1 visits today)