În ședința de astăzi, 23 septembrie, Guvernul RM a aprobat listele celor mai buni studenți ai instituțiilor de învățământ superior din RM care în anul de studii 2020-2021 vor primi Bursa Republicii în valoare de 1600 de lei, Bursa Președintelui – 1455 de lei și Bursa Guvernului – 1335 de lei pe lună. Printre bursierii de merit sunt și 8 discipoli ai Universității Tehnice a Moldovei. 

Cu mândrie și alese sentimente de apreciere, aducem în atenția publicului numele celor care ne fac cinste prin rezultatele lor excepționale la studii și în activitățile extracurriculare:

Bursa Președintelui Republicii Moldova

ZUBCU Mircea – ciclul I, anul IV, specialitatea „Design industrial”.

Bursa Republicii

GUŢU Crina – ciclul I, anul III, specialitatea „Tehnologia și managementul alimentației publice”;

ROŞCA Neonil – ciclul I, anul IV, specialitatea „Calculatoare și rețele”.

Bursa Guvernului

GOMENIUC Alina – ciclul I, anul IV, specialitatea „Inginerie software”,

BAIDAN Liliana – ciclul II, anul II, specialitatea „Drept imobiliar și cadastral”,

TELEMBICI Ecaterina – ciclul I, anul IV, specialitatea „Design industrial”,

FISTIC Cristofor – ciclul I, anul IV, specialitatea „Inginerie software”,

BONTA Alexandr – ciclul I, anul III, specialitatea „Tehnologia informației”.

 Felicitări și multă perseverență în continuare, dragi bursieri de merit!

(Visited 1.541 times, 1 visits today)