„Realizări și perspective ale dezvoltării industriale durabile în contextul integrării europene”

Starea de pandemie nu poate fi o barieră în realizarea activităților programate în cadrul  proiectului Jean Monnet Module – EU4SID. Joi, 14 mai 2020 mediul virtual a fost gazda a cca 60 de participanți care s-au întrunit în cadrul webinarului „Realizări și perspective ale dezvoltării industriale durabile în contextul integrării europene,” organizat de Facultatea Inginerie Economică și Business a Universității Tehnice a Moldovei.

Dna prorector pentru probleme financiare și relații internaționale UTM, prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, a salutat inițiativa de a organiza asemenea evenimente și a remarcat că tematica proiectului este foarte actuală. Condițiile de astăzi  impun actorii economiei naționale la o nouă gândire industrial-durabilă, la găsirea de noi direcții de dezvoltare industrială, la utilizarea mai rațională a resurselor naturale pe care le are Moldova și la acceptarea principiilor de economie circulară care stă la baza dezvoltării durabile și alinierii la principiile europene de dezvoltăre.   

Cornelia CRUCERESCU, conf. univ., dr., coordonatorul proiectului EU4SID, organizatorul și moderatorul webinarului, a accentuat importanța conștientizării de către viitorii manageri și ingineri a conceptului de dezvoltare durabilă și a semnificației acestuia pentru industrie, precum și necesitatea însușirii paradigmelor economice și a modelelor moderne de afaceri menite să contribuie la sustenabilitatea întreprinderilor.

Membrii echipei de proiect – Rafael CILOCI, conf. univ., dr., decanul FIEB, și Veaceslav BÂRDAN, conf. univ., dr., șef TEM, au evidențiat că istoria dezvoltării UE prin excelență demonstrează principiul dezvoltarii sustenabile, iar Republica Moldova poate excela în acest domeniu datorită integrării europene. Cunoștințele și abilitățile dobândite în cadrul activităților preconizate vor contribui la o inserție mai eficientă în spațiul economic, social și cultural al Uniunii Europene a absolvenților Universității Tehnice a Moldovei.

Andrei ISAC, coordonator național de acțiune al proiectului regional EU4Environment, finanțat de UE, a declarat că programele care au derulat până acum în țară deja contabilizează unele succese pe tărâmul dezvoltării durabile: implementarea certificatelor ISO, ecotichetarea, reciclarea deșeurilor, eficientizarea utilizării resurselor. Perspectivele dezvoltării industriale durabile se înscriu în rezultatul de proiect EU4Environment, Economia circulară și noi perspective de creștere, care va fi realizat prin: ecologizarea ÎMM, promovarea conceptelor Pieței Unice pentru Produse Ecologice, soluționarea problemelor managementului deșeurilor, achiziții publice verzi, reforme verzi în sectoare economice prioritare   

Constantin ȚURCANU, șef Direcție analiză, inovare și instruire a Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), a prezentat scopul, obiectivele specifice și componentele Programului de ecologizare a ÎMM, dar și în ce măsură întreprinderile beneficiază de acest program. Pentru a încuraja ecologizarea, se vor depune eforturi considerabile pentru a evidenția beneficiul economic al acestui proces, care sunt cele mai scurte căi de a ajunge pe piețe și a promova produsele ecologice și originalitatea întreprinderii.

Rodica IORDANOV, director executiv al organizației non-guvernamentale EcoContact, a venit cu o prezentare amplă despre evaluarile de mediu, ca instrument preventiv care vizează activităţile planificate ce pot avea un impact semnificativ asupra mediului. D-sa a informat despre rolul și domeniile de aplicare a Evaluării Strategică de Mediu, Evaluării Impactului de Mediu și a Expertizei ecologice, dar și despre contribuția acestor factori importanți pentru dezvoltarea industrială durabilă.

Programul de ecologizare a ÎMM înrt-o simbioză cu Proiectul EU4Environment tinde să atragă resurse financiare, umane, informaționale și astfel să creeze în RM posibilități ca ÎMM să benifieze de tot setul de posibilități de soluții de suport în procesul de adoptare a principiilor Economiei Verzi în activitatea întreprinderilor.

[av_gallery ids=’73424,73425,73426,73427′ style=’big_thumb’ preview_size=’extra_large’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’extra_large’ columns=’4′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ alb_description=” id=” custom_class=” av_uid=’av-ugfb5a’ admin_preview_bg=”]

 

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU