La  Academia de Științe a Moldovei sunt în plină desfășurare audierile publice privind rezultatele obținute în cadrul proiectelor de cercetare și inovare, finanțate din bugetul de stat, proiectelor instituționale și unor proiecte bilaterale pentru tineri cercetători, realizate în anul 2019. O instrucțiune în acest sens a fost aprobată în 2018 de ANCD în coordonare cu AȘM, ținându-se cont de modificările ulterioare asupra criteriilor de evaluare.

La inaugurarea audierilor, președintele AȘM, acad. Ion TIGHINEANU, i-a felicitat pe directorii de proiecte cu ocazia de a-și prezenta rezultatele muncii de un an, evidențiind că se finalizează deja etapa de repartizare a resurselor pentru susținerea instituțională și se analizează situația privind finanțarea unor teme foarte importante prin comenzi de stat.

În conformitate cu graficul întocmit, în prima zi a audierilor, pe 24 februarie, cercetătorii Universității Tehnice a Moldovei au prezentat rezultatele obținute în cadrul următoarelor proiecte de cercetare:

15.817.02.23F. Modelarea matematică a comportării materialelor de construcție: de la structură la macroproprietăți (dr. Vasile MARINA);

15.817.02.28A. Modele, metode și interfețe pentru conducerea și optimizarea sistemelor de fabricație inteligente (dr. Sergiu ZAPOROJAN);

15.817.02.21F. Cercetarea și implementarea unui sistem durabil de e-learning (dr. Petru TODOS);

18.51.07.01A/PS. Diminuarea contaminării materiei prime și produselor alimentare cu microorganisme patogene (dr. hab. Rodica STURZA).

În următoarele zile cercetătorii UTM vor prezenta rapoarte în cauză după cum urmează – pe 26 februarie 2020 (Sala Azurie, ora 14:00):

15.817.02.22F. Proprietățile termoelectrice şi optice ale materialelor nanostructurate şi dispozitivelor cu puncte cuantice (dr. hab. Anatolie CASIAN);

15.817.02.29A. Nanomateriale multifuncţionale şi dispozitive nanoelectronice în bază de nitruri, oxizi şi calcogenuri pentru biomedicină (dr. Eduard MONAICO);

15.817.02.32A. Studiul materialelor semiconductoare și elaborarea dispozitivelor micro-optoelectronice pentru aplicații avansate (dr. hab. Nicolae SÎRBU);

15.817.02.31A, Elaborarea tehnologiilor de obţinere şi a utilajului de fabricare a nanofirului în izolaţie şi a microcablului multifir din materiale conductoare, rezistive şi feromagnetice (m.c. Sergiu DIMITRACHI);

19.80012.50.03A. Elaborarea suprafețelor cu grad controlat de hidrofobie datorită nanomicrostructurării (dr. Fiodor BRANIȘTE);

19.80012.50.04A. Efectul funcționalizării cu nanopuncte de Pd si PdO2 a peliculelor de CuO/Cu2O pentru senzori de gaze explozive și volatile (dr. Vasilii CREȚU);

19.80012.02.01F. Investigarea proprietăților termoelectrice și optice ale materialelor nanostructurate și sistemelor moleculare (dr. Ionel SANDULEAC).

Pe 27 februarie 2020 (Sala Azurie, ora 14:00):

15.817.02.33A. Cercetări privind asigurarea inofensivității și multifuncționalității ambalajelor alimentare în vederea sporirii securității și siguranței alimentare viabile în contextul economic European (dr. Viorica CAZAC);

15.817.02.30A. Elaborări metodologice şi tehnice pentru modernizarea tehnologiei de procesare a nucilor (Juglans regia L.) cu utilizarea componentelor biologic active în produse alimentare funcționale (dr. hab. Pavel TATAROV);

19.80012.51.09A Produse funcționale obținute prin valorificarea agenților naturali de textură și carotenoide (dr. Tatiana CAPCANARI).

Pe 28 februarie 2020 (Sala mică, ora 9:00):

18.80012.51.30A. Stabilirea criteriilor de transabilitate a vinurilor obținute din soiuri de struguri autohtone (dr. Ecaterina COVACI).

Pe 28 februarie 2020 (Sala Azurie, ora 14:00):

15.817.02.20F. Transmisii planetare precesionale de putere și cinematice: dezvoltare constructivă, tehnologii industriale de fabricare și materiale noi (acad. Ion BOSTAN);

15.187.05.04F. Sporirea eficacității proceselor de deshidratare a produselor vegetale cu utilizarea metodelor netradiționale ale aportului de energie (dr. hab. Mircea BERNIC);

15.817.03.01A. Către o autonomie energetică a Republicii Moldova – AUTOEN (dr. hab. Ion STRATAN);

19.80012.50.14A. Simularea matematică computerizată a fenomenelor de transfer în produse vegetale umede la tratarea cu microunde (dr. Marin GUȚU).

Audierile publice sunt transmise online pe https://idsi.md/tv, astfel fiind asigurată transparența acestui important exercițiu.

 

(Visited 22 times, 1 visits today)