În perioada 04.02.2020-06.02.2020,  Livia Nistor-Lopatenco, conf. univ., dr. ing., decan FCGC a participat la ședința de lansare a proiectului GEOBIZ – Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics.

GEOBIZ este proiectul finanțat de Uniunea Europeană, prin acțiunea cheie K2 a programului Erasmus+, în care Universitatea Tehnică a Moldovei prin Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru (FCGC) este partener. Coordonatorul proiectului este Universitatea din Zagreb, Facultatea de Geodezie, iar ca parteneri sunt alte 23 entități. Proiectul a fost lansat pe 15 noiembrie 2019, și va fi implementat pe parcursul a 36 luni. Bugetul proiectului este de 989.055,00 Euro.

Obiectivul principal al proiectului GEOBIZ este consolidarea capacităților instituțiilor academice pentru a răspunde mai bine la nevoile industriei emergente, cea a  geoinformaticii în Croația, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Moldova și Muntenegru, cu accent pe următoarele aspecte:

  • stabilirea unor modalități noi și inovatoare de cooperare între mediul academic și mediul social-economic pentru a sprijini interacțiunea în procesele de predare/învățare în geoinformatică;
  • înființarea unei platforme mediul academic și mediul social-economic, care sprijină excelența în geoinformatică;
  • dezvoltarea programelor inovative de formare a cadrelor didactice, a metodologiilor practice de predare/învățare precum și a conținuturilor cursurilor bazate pe tehnologii moderne în geoinformatică, luând în considerație cerințele mediului de afaceri;
  • implementarea tehnicilor de ultimă generație în procesul de predare a geoinformaticii.

În cadrul ședinței de coordonare a activităților, ce a avut loc pe 06.02.20202, dna Nistor-Lopatenco a prezentat UTM și echipa de lucru din cadrul proiectului, formată din cadre didactice ale FCGC. De asemenea în cadrul ședinței au fost discutate și responsabilitățile directe din cele 6 pachete de lucru ale proiectului și sarcinile pentru fiecare pachet în parte.

Proiectul GEOBIZ este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Mai multe informații despre GEOBIZ pot fi găsite pe http://geobiz.eu/ și  pe pagina GOEBIZ a UTM https://proiecte.utm.md/geobiz/

 

(Visited 31 times, 1 visits today)