Un nou succes științific: procedeul de obținere a iaurtului funcțional din lapte de capră, brevetat de AGEPI

Tineri, talentați, dornici de noi cuceriri – astfel ar putea fi caracterizată echipa tinerilor cercetători de la Facultatea Tehnologia Alimentelor, UTM și Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare din Chișinău. Constituită în cadrul proiectului de cercetare InoBioProd „Produs inovativ din lapte de capră cu proprietăți biologice sporite”, echipa coordonată de Cristina POPOVICI, conf. univ., dr. în cadrul FTA-UTM,  își propune să răspundă provocărilor științei și după finalizarea cu succes a proiectului respectiv.

La începutul anului curent tinerii cercetători au obținut hotărârea pozitivă a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova prin nr. 9466 din 13.01.2020 privind acordarea brevetului de invenție cu genericul „Procedeu de obținere a iaurtului funcțional din lapte de capră”. Invenția se referă la industria laptelui, în special la fabricarea produselor lactate fermentate, și anume la procedeul de obținere a iaurtului funcțional din lapte de capră. Procedeul, conform invenției, include normalizarea laptelui de capră integral cu lapte de capră degresat, pasteurizarea acestuia, răcirea, introducerea mailei de bacterii lactice Lactobacillus bulgaricus CNMN – LB-45 și Streptococcus thermophiles CNMN – LB-79, fermentarea până la formarea coagului cu un pH de 4,5, răcirea, introducerea CO2-extractului de tomate, amestecarea și răcirea cu ambalarea ulterioară a produsului finit. Autorii invenției sunt Anatolii CARTAȘEV, Olga MIGALATIEV, Nina BOGDAN, Cristina POPOVICI, Roman GOLUBI, Irina GRUMEZA, Vavil CARAGIA, Ghenadii COEV.

Rezultatele științifice ale cooperării tinerilor cercetători sunt apreciate și susținute la nivel internațional de diferite instituții de învățământ superior: Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse (BULGARIA), Universitatea Națională de Tehnologii Alimentare din Kiev (UKRAINA), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (ROMÂNIA), Universitatea Transilvania din Brașov (ROMÂNIA), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (ROMÂNIA). Totodată, echipa a fost apreciată cu o serie de medalii și diplome de participare la diferite saloane și expoziții internaționale de inventică, rezultatele sale științifice fiind publicate în revistele internaționale Ukrainian Food Journal (http://ufj.ho.ua/), Journal of EcoAgriTourism (http://rosita.ro/jeat/index.html). Iar în următoarele luni tinerii cercetători preconizează să participe cu prezentări orale la conferințele internaționale „New trends on Sensing-Monitoring-Telediagnosis for Life Science” și „Agriculture for Life, Life for Agriculture”, organizate de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și, respectiv, de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

Succesul cooperării stă în pasiune și dedicație, afirmă acești tineri entuziaști, urmându-și cu perseverență obiectivele propuse.

(Visited 113 times, 1 visits today)