Deschis cu suportul proiectului Erasmus+ „Licență și masterat profesional în dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazahstan, Vietnam – LMPI”, programul de master „Securitate informațională” din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a lansat prima promoție din 12 magiștri.

Mai ieri studenți ai programului omonim de la ciclul licență FCIM-UTM – „Securitate informațională” (4 din cei 12 absolvenți), de la „Calculatoare” (1) sau activând în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (6) și Ministerului Apărării al Republicii Moldova (1), cei 12 au decis să urmeze un program de master pentru a fi în pas cu ultimele tendințe în domeniu.

Ajunși la final de studii, afirmă cu încredere că au făcut alegerea corectă, programul respectiv de master din cadrul FCIM oferindu-le un spectru vast de cunoștințe și competențe în Gestiunea securității informaționale, Auditul SI, Securitatea informației întreprinderii, Securitate avansată a rețelelor informatice, Securitatea tranzacțiilor electronice, Tehnici le de criptanaliză sau Teste de penetrare și sisteme de exploatare, Tehnologii cloud etc. Iar printre renumiții profesori de la FCIM s-au numărat și somități de talie internațională, cum ar fi, de exemplu, Ferucio Laurențiu Țiplea, prof. univ. la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România, d-sa predându-le un important și captivant curs privind Tehnicile de criptanaliză.

În tutorat cu profesorii de la FCIM, au reușit să aducă în fața Comisiei de evaluare conduse de către dr. Igor Cojocaru, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, Academia de Știinte a Moldovei (președinte al Comisiei) lucrări de disertație în care au investigat și s-au pronunțat asupra unor importante probleme în domeniu, cum ar fi un  model practic de gestionare a riscurilor informaționale sau analiza și investigarea programelor malițioase fără fișiere, elaborate de către masteranzii Cristian Agapii și Ecaterina Nemerenco, sub conducerea conf. univ., dr. Victor Beșliu. Masterandul Deonis Robu și-a propus detectarea vulnerabilităților în cadrul unei rețele locale, sub îndrumarea conf. univ., dr. Victor Moraru. Discipolii lect. univ. Rodica Bulai – Mihail Napadaica și Daria Stupina, au surprins cu un model de securizare a aplicațiilor web și, respectiv, cu soluții de minimizare a riscurilor de inginerie socială. Constantin Moghilda și Constantin Țurcanu, discipoli ai lect. univ. Alexandru Putere, au propus modele de asigurare a securității în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dar și soluții de procesare și analiză a fișierelor jurnal. Iar absolventul Dumitru Tintiuc, sub conducerea lect. univ. Valeriu Cernei, s-a expus asupra blocării și raportării atacurilor externe de penetrare a rețelei intranet a Poliției de Frontieră.

Mândri de nivelul înalt de pregătire de care au dat dovadă cei 12 absolvenți ai primei promoții de master în securitatea informațională, examinatorii – prof. univ., dr. Igor Cojocaru, conf. univ.,dr. Victor Beșliu (președinte și vicepreședinte ai Comisiei de evaluare), la fel ca și ceilalți membri ai Comisiei – conf. univ.,dr. Aurel Zgureanu, conf. univ., dr. Victor Moraru, lect. univ. Rodica Bulai, le-au dorit proaspeților magiștri să-și valorifice în permanență potențialul pentru a se încredința că prin tenacitate și perseverență își pot împlini cele mai mărețe vise.

Proiectul LMPI a fost implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Mai multe informații despre LMPI pot fi găsite pe https://www.lmpi-erasmus.net și  https://www.facebook.com/groups/MoldovaLMPI/  și pe pagina LMPI a UTM https://proiecte.utm.md/lmpi/

(Visited 91 times, 1 visits today)