Ce legătură există între Open Space și Designul Eco? Iar între Smart House și Muzeul Științei? Chiar dacă sunt noțiuni diferite, o legătură între acestea totuși există – sunt factori ai aceluiași domeniu pe cât de complex, pe atât de important și deja indispensabil în zilele noastre – designul interior. Și-au propus să le descifreze, alături de multe alte noțiuni și concepte, cei 12 masteranzi-absolvenți din anul curent ai programului de studii „Design interior”, ciclul II,  Facultatea Urbanism și Arhitectură.

Cei 12 masteranzi ai promoției curente au demonstrat în tezele lor că-și merită pe deplin calificativul de designer de interior și de magistru în domeniu. Au descifrat noțiunile de spații de interior Open Space, Design Eco, Smart House și au propus soluții elegante pentru amenajarea acestora. Au elaborat un concept ingenios al designului interior pentru Muzeul Științei. Au mediat și asupra armonizării estetice în locuințe a dormitorului, camerei pentru copii, bucătăriei și sufrageriei. S-au referit și la rolul și importanța iluminării, mobilierului, materialelor polimerice și s-au expus asupra integrării inteligente a mozaicului în ambientul casnic. O multitudine de soluții de design pentru decorul uzual și estetic al unei locuințe moderne din partea proaspeților magiștri în designul interior – Lilia Andritchi, Nicoleta Botnari, Tatiana Braguța, Daniela Carage, Svetlana Chirova, Maria Funze, Iulia Matvienco, Doina Odagiu, Tatiana Osipov, Sorina Sagaidac, Nicoli Serbin, Dumitrița Spatari.

E firesc, de altfel, un asemenea grad înalt de pregătire al masteranzilor, dacă e să ținem cont de faptul că au avut parte de dascăli maeștri în domeniu, care și-au lăsat amprenta în procesul lor de formare, predând-le diverse materii de studii, îndrumându-i pe parcursul stagiilor de practică, împărtășindu-le experiența în cadrul diverselor simpozioane, conferințe și, totodată, ghidându-i în dizertațiile de master pe post de conducători. Este vorba de profesori cu titluri științifice în studiul artelor și arhitecturii: conf. univ., dr. hab. Liliana Condraticov, conf. univ.,  dr. Alexandru Cocin, conf. univ., dr. Tatiana Buimistru, conf. univ., dr. Angela Munteanu, cărora li se alătură și președintele Comisiei de evaluare a tezelor de master – un alt nume de referință în domeniu, dr. hab. în arhitectură, m.c. AȘM Mariana Șlapac, cercetător științific principal în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al RM.

Și pentru că e vorba de firi creative, care nu și-au putut lua zborul fără a-și lăsa la Alma Mater amprenta inconfundabilă, Dumitrița Spatari le-a înmânat profesorilor care i-au primit examenul de master câte o apreciere în formă de carte poștală, confecționată cu mâinile proprii, cu imaginea unei scări în spirală, însoțită de o inscripție inspirată: „Profesorul e aidoma unei scări, prin care discipolii săi urcă tot mai sus!”. O apreciere pe final de master la unison cu tema tezei proaspăt susținute: „Scara – element constructiv și estetic în designul interior”. Și un răspuns pe măsură din partea conducătorului său de disertație, conf. univ., dr. Tatiana Buimistru, valabil pentru întreaga promoție-2020: „Aici de față s-a născut un veritabil designer – inteligent, talentat, cu o inimă mare! MULȚUMIM!”.

(Visited 20 times, 1 visits today)