Diplome de onoare pentru cei mai buni cercetători științifici

În semn de profundă recunoștință și apreciere înaltă pentru activitatea remarcabilă, merite și rezultate deosebite în dezvoltarea cercetării, responsabilitate și profesionalism, pentru promovarea Republicii Moldova la nivel internațional și cu prilejul Zilei Științei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a decernat astăzi, 7 noiembrie, diplome de onoare celor mai buni cercetători din țară.

Pentru sporirea performanțelor în cercetarea aplicativă, atragerea tinerilor și a investițiilor, dezvoltarea industriilor exportatoare, promovarea societății bazate pe cunoștințe, inclusiv prin fortificarea activităților de cercetare și de dezvoltare, inovare și transfer  tehnologic orientate spre eficiență și competitivitate au fost nominalizați și  profesorii-cercetători ai Universității Tehnice a Moldovei. Victor ȘONTEA – doctor în științe fizico-matematice, profesor universitar, a fost distins cu Diploma Guvernului Republicii Moldova, iar Vasile TRONCIU – doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, și Sergiu MAZURU – doctor în tehnică, conferențiar universitar, – cu Diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Sincere felicitări, dragi profesori-cercetărori!

Ziua Științei în Republica Moldova a fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1083/2010, fiind organizată în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, care a fost proclamată la 2 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinţei generale a UNESCO.

(Visited 29 times, 1 visits today)