În data de 9 octombrie 2019 în cadrul FCIM a avut loc primul eveniment, dintr-un șir de evenimente planificate de a fi realizate cu angajatorii în anul universitar 2019/2020, cu referire la impactul internaționalizării asupra angajabilității. Masa rotundă din 9 octombrie a fost realizată în contextul activităților prevăzute și în proiectul Elevate-Elevarea internaționalizării a învățământului superior în Moldova, finanțat prin programul Erasmus+.

La invitația Facultății, la ședință au participat reprezentanții companiilor din domeniul TIC:  ÎCS Endava SRL, Amdaris SRL, Sanocom Group SRL, Sensmedia SRL, Esempla Systems SRL, Optimal Solutions Hub SRL, Noction SRL, Orange Systems SRL, Infigo Software SRL, Soft Tehnica SRL și ÎCS Allied Testing SRL. Din partea UTM la reuniune au participat Larisa BUGAIAN, prorector pe probleme financiare și relații internaționale, Dumitru CIORBA, decan FCIM, Carolina TIMCO, șef Serviciu relații internaționale, Cristina POPOVICI, responsabil programe Erasmus, Viorica SUDACEVSCHI și Ion FIODOROV, șef Departamente, Irina COJUHARI și Mariana CATRUC, responsabile programe de studii. La masa rotundă a fost invitat și Romeo ȚURCAN, Universitatea din Aalborg, Danemarca, coordonator al proiectului PBLMD, care a venit cu totalurile proiectului PBLMD și impactul acestuia asupra programelor de studii, și ca urmarea asupra angajabilității.

Dumitru CIORBA, la deschiderea ședinței a menționat că aceasta are ca obiectiv de a discuta despre impactul proceselor de internaționalizare asupra pregătirii studenților, și cum apreciază angajatorii acest impact. Larisa BUGAIAN, a precizat că UTM are în derularea mai multe proiecte de internaționalizare, precum este proiectul Elevate, care își propune fortificarea internaționalizării instituțiilor de învățământ superior, pornind de la necesitățile universităților, Minerva – care se referă la fortificarea recunoașterii cercetării naționale și a vizibilității acesteia pe plan internațional, Compass – care se referă la fortificarea componentei de învățare pe tot parcursul vieții, precum și cele care au ajuns la finalitate – PBLMD, LMPI, TEACHME, HEIFYE. Carolina TIMCO a menționat proiectele de mobilitate pentru studenți pe care le realizează UTM în cadrul programului Erasmus+, AUF și CEEPUS. În contextul proiectelor implementate de către UTM, întrebările adresate angajatorilor au fost – Cum apreciază ei aceste proiecte, dacă resimt modificări în pregătirea studenților, dacă mobilitățile au un impact asupra angajabilității, care sunt rezervele angajatorilor referitor la proiectele de mobilitate.

Pentru început angajatorii s-au arătat mulțumiți de faptul că UTM se preocupă de angajabilitate și de opinia angajatorului referitor la calitatea instruirii în UTM, notamente la FCIM. Nicolae STROPȘA, Endava, pentru început s-a referit la efectele proiectului PBLMD, menționând că compania ce o reprezintă pentru al doilea an are studenți stagiari, ce urmează programul de studii Ingineria Software, instruiți în baza metodei PBL.  Nicolae STROPȘA a apreciat metoda respectivă de instruire, pornind de la faptul că studenții sunt mai implicați în găsirea și soluționarea problemelor, că aceștia au abilități de a lucra în echipă și de a găsi soluții ne standarde la problemele definite. Referindu-se la mobilitățile studenților, Dnealui a precizat că studenții care au urmat un semestru înafara țării au capacități de comunicare mai bune, sunt mai deschiși spre schimbare, sunt mai adaptabili la condițiile reale de muncă. Domnul STROPȘA a venit cu sugestia ca UTM să facă o comparație între formările ce aplică metoda PBL și cele ce nu o utilizează, pentru a extinde bunele practici și pe alte programe de studii.

Domnul Veaceslav NASTASENCO, Allied Testing de asemenea a apreciat efectele pozitive ale metodelor active de învățare, precum este PBL, exprimându-și suportul necondiționat programului de instruire Ingineria Software.

Pavel NOVAC de la SensMedia, Valeriu PLAMADEALA de la SoftTehnica, precum și Cristina MATCIAC de la Orange System, au subliniat importanța competențelor Soft la viitorii absolvenți, menționând că atât aplicarea metodelor active de instruire, precum și mobilitățile contribuie la crearea acestora.

Angajatorii au reiterat importanța flexibilității, de care ar trebui să dea dovadă universitatea, în ajustarea curriculei la mediul de activitate al companiilor TIC, la faptul că universitatea ar trebui să aplice principiile Agile în organizarea activităților pe care le desfășoară și și-au exprimat suportul necondiționat inovațiilor universitare îndreptate spre ajustarea formărilor la necesitățile reale ale sectorului. Cu referire la internaționalizare, angajatorii apreciază impactul acesteia asupra activității universitare, în același timp, menționând importanța motivării studenților de a reveni în țară și de ași aplica cunoștințele în economia națională.

Larisa BUGAIAN și Dumitru CIORBĂ au mulțumit angajatorilor pentru deschiderea de care au dat dovadă, pentru suportul acordat UTM, precum și le-au lansat o nouă provocare, de a susține și proiecte interdisciplinare, care ar presupune găzduirea în stagii nu doar a studenților FCIM, ci și a studenților de la alte facultăți, care au tangență cu activitatea acestora, precum ar fi studenții de la FIMIT, FIEB și alte facultăți.

Menționăm că proiectele Elevate, PBLMD, LMPI, TEACHME, HEIFYE, Minerva, Compass sunt proiecte finanțate de Comunitatea Europeană prin intermediul programului ERASMUS+

Mai multe informații despre proiectele menționate pot fi găsite pe https://proiecte.utm.md/.

(Visited 24 times, 1 visits today)