A fost aprobată lista bursierilor Preşedintelui, Republicii, Guvernului și „Gaudeamus”

Precum vă anunțam anterior, printre cei mai buni studenți ai instituțiilor de învățământ superior din RM care vor primi în anul de studii 2019-2020 Bursa Republicii în valoare de 1 525 de lei, Bursa Guvernului – 1 270 de lei pe lună și Bursa Președintelui – 1 385 de lei, sunt și 9 discipoli ai Universității Tehnice a Moldovei. Guvernul a aprobat, astăzi, 11 septembrie, listele studenților bursieri de merit.

Cu mândrie și alese sentimente de apreciere, readucem în atenția publicului numele celor care ne fac cinste prin rezultatele lor excepționale la studii și în activitățile extracurriculare:

Bursa Republicii:

  • SĂNDUȚĂ Stanislav, ciclul I, anul IV, specialitatea Calculatoare;
  • TISEEVA Mariana, ciclul I, anul III, specialitatea Design industrial.

Bursa Guvernului:

  • CURMEI Daniel, ciclul I, anul IV, specialitatea Calculatoare;
  • BODIU Victoria, ciclul I, anul IV, specialitatea Ingineria sistemelor biomedicale;
  • PÂNZARU Victor, ciclul I, anul IV, specialitatea Construcții și inginerie civilă;
  • MELNIC Alexandrina, ciclul I, anul IV, specialitatea Design vestimentar industrial;
  • GONCEAR Nichita, ciclul I, anul III, specialitatea Robotică și mecatronică;

Bursa Președintelui Republicii Moldova:

  • UNGUREANU Valeria, ciclul I, anul IV, specialitatea Calculatoare;
  • DIACENCO Margareta, ciclul I, anul IV, specialitatea Inginerie software.

Felicitări și multă perseverență în continuare, dragi bursieri de merit!

(Visited 76 times, 1 visits today)