Obiectivele proiectului FIEB selectat pentru apelul Acțiunile Jean Monnet

Selectată pentru implementarea proiectului „Dezvoltare industrială sustenabilă în contextul integrării europene” – „Sustainable Industrial Development in the context of European integration” în cadrul programului Jean Monnet promovat de EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, echipa de autori din cadrul Facultății Inginerie Economică și Business a UTM dezvăluie care sunt obiectivele, pașii de urmat și importanța acestui proiect, care, în premieră, implică Universitatea Tehnică a Moldovei în realizarea unui proiect Erasmus+ pentru Acțiunile Jean Monnet.

21558691 10210704050617958 8655256873462860332 n

Cornelia CRUCERESCU, conferențiar universitar, doctor în economie, coordonatoarea proiectului:
– Proiectul este prevăzut pentru o perioadă de 3 ani și va demara pe 1.09.2019. Obiectivul general rezidă în contribuirea la integrarea economică a RM în UE prin formarea de competențe a studenților și altor grupuri țintă în identificarea soluțiilor pentru o creștere durabilă, inteligentă și favorabilă incluziunii  pentru întreprinderile din sectorul industrial.

În elaborarea proiectului am pornit de la o analiză a cerințelor angajatorilor,  care demonstrează că piața forței de muncă necesită specialiști calificați, care posedă cunoștințe profunde privind dezvoltarea durabilă sectorială în contextul integrării europene. De asemenea, am ținut cont de cerințele europene față de producere, asigurarea calității, gestionarea deșeurilor și asigurarea securității ecologice, utilizarea mecanismelor de susținere a IMM și antreprenoriatului, implementarea inovațiilor, modalitățile de funcționare a mediului de afaceri european.

Rolul UTM îl vedem în ghidarea studenților în formarea lor profesională, alegerea parcursului de creștere în carieră bazat pe cunoștințe care să răspundă priorităților europene de dezvoltare. Cunoașterea valorilor europene constituie o prioritate pentru țara care a ales vectorul european de dezvoltare. La UTM, cursuri privind mecanismul de funcționare a UE și procesul de integrare europeană se predau pentru studenții ciclului I – Licență, acestea având un caracter de inițiere generală în studiile despre UE, fără detalii privind aspectul dezvoltării durabile industriale. Considerăm că subiectului privind integrarea economică cu accent pe inovații, cooperare europeană, managementul calității, securitatea ecologică, organizarea întreprinderii viitorului, productivitate și competitivitate necesită o atenție deosebită, în special la UTM, unde se pregătesc specialiști (ingineri, manageri) pentru diferite ramuri industriale ale economiei naționale.

Ne propunem să aprofundăm cunoștințele despre UE prin predarea unui curs despre cunoașterea UE prin prisma dezvoltării industriale, intitulat „Dezvoltarea durabilă industrială în contextul integrării europene”, predat studenților de la ciclul II Master care urmează programul de studii „Administrare afacerilor”, dar și în cadrul școlii de vară pentru alte grupuri țintă. Studenții vor fi informați despre strategia UE privind dezvoltarea durabilă și prioritățile ei, despre procesul integraționist al RM în spațiul European dar și despre cele mai bune practici manageriale de construire a parcursului întreprinderilor industriale spre o dezvoltare durabilă. Este important ca studenții să fie instruiți cum și unde să găsească informația necesară și răspunsuri la provocări, care este suportul normativ-legal, care sunt asociațiile sectoriale, ONG-urile, instituțiile de cercetări științifice, proiectele de susținere care vin în ajutorul procesului de dezvoltare durabilă industrială. Procesul cunoașterii va fi realizat prin metode de informare, urmărire a site-ului oficial al Uniunii Europene și gestionarea publicațiilor referitoare la dezvoltarea spațiului comunitar, analiza documentelor și evenimentelor, participarea la discuții și dezbateri în cadrul lecțiilor și seminarelor, meselor rotunde, conferințelor, realizarea unor sarcini individuale, elaborarea și susținerea tezelor de master la tema proiectului.

67439987 10216631047262969 7416476589598179328 n 1

Rafael CILOCI, conferențiar universitar, doctor în economie, decanul Facultății Inginerie Economică și Business:

– Conținutul cursurilor este structurat în așa mod ca masteranzii, inițial, să fie informați despre aspectul instituțional și legislativ al UE, pentru a ne asigura că toți studenții au o bază de start suficient necesară pentru aprofundarea cunoștințelor despre integrarea europeană specifică dezvoltării durabile. Cursul va include și subiecte ce țin de înțelegerea conceptului de dezvoltare durabilă, aspectele lui economic, social și ecologic, studierea macromediului de afaceri: politic, economic, social, tehnologic, ecologic și impactul lui asupra dezvoltării durabile, cu referințe la politici, strategii, documente, evenimente și site-ul oficial al Uniunii Europene. Studenții vor fi informați despre cum decurge procesul de aliniere a RM la principiile europene de dezvoltare durabilă, care sunt avantajele cooperării europene în transferul de tehnologii și implementarea inovațiilor, ce prezintă o fabrică a viitorului și care este rolul clustere-lor în dezvoltarea durabilă, necesitatea implementării unor standarde unice de management al calității, securității alimentare și sănătății ocupaționale, care sunt practicile europene referitor la dezvoltarea IMM, antreprenoriatului și experiența privind dezvoltarea regională.

La finele studiilor de master vor fi elaborate cel puțin 5 teze de master cu tematica proiectului și cu accent pe specificul diferitor sectoare industriale. Studenții vor fi motivați să studieze mai aprofundat procesul integraționist european al diferitor sectoare industriale sub aspect normativ-legal, cooperare economică, tehnologii inovatoare, competitivitate, economia resurselor și eficiența energetică, locuri de muncă și satisfacție socială, securitatea ecologică.

11181198 10153541872167170 4931804982514151403 n

Veaceslav BÂRDAN, conferențiar universitar, doctor în economie, șef Departament Teorie Economică şi Marketing, FIEB:

– O importantă oportunitate de aprofundare a cunoștințelor despre UE o vedem și în organizarea cursurilor în cadrul școlii de vară pentru studenții și masteranzii altor specialități, ale căror studii nu au fost legate în special de UE, dar care tind să afle cum cunoștințele despre UE îi pot ghida în cariera profesională de inginer, manager.

Pentru asigurarea dialogului constructiv și cooperării consolidate între diferite părți cointeresate: societatea publică – academică – business – civilă, pe parcursul proiectului vor fi organizate mese rotunde, conferința științifică cu participare internațională, la care vor fi invitați studenți, cercetători științifici din diferite instituții de învățământ superior și de cercetare, reprezentanți ai organizațiilor de tineret, ONG-urilor și asociațiilor sectoriale, experți și oameni de afaceri, personal academic din cadrul universităților europene cu care UTM are încheiate acorduri de colaborare. Aceste evenimente vor asigura o informare mai bună și o inițiere mai profundă a tineretului în înțelegerea viitoarelor perspective ale Republicii Moldova în cadrul Acordului de Asociere UE-R. Moldova și tuturor politicilor relevante ale UE privind dezvoltarea durabilă. Rezultatele dezbaterilor se vor solda cu publicarea articolelor științifice în culegeri de materiale, dar și în reviste de profil.

[av_gallery ids=’60276,60277,60278′ style=’big_thumb’ preview_size=’featured_large’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’featured_large’ columns=’3′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-it5ksu’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU