În perioada 1-6 iulie 2019 delegația UTM (conf. univ., dr. Valentin Amariei, șef Direcție Formare Continuă; conf. univ., dr. Sergiu Bejan, decanul Facultății Urbanism și Arhitectură; dr. Ruslan Bordos, șef Departament Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții; dr. Rodion Ciupercă șef Departament Ingineria Fabricației; conf. univ., dr. Ion Ioneț, Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului; conf. univ., dr. Victor Gropa, decanul Facultății Energetică și Inginerie Electrică; studentele anului IV, specialitatea „Ingineria apelor și protecția mediului” Daniela Rusu și Victoria Ciuș,) însoțită de reprezentanți ai GIZ Moldova (Constantin Enciu, consultant național, și Ion Gore, translator română-germană-română) au efectuat o vizită la Berlin, Erfurt și Frankfurt, Germania în vederea studierii experienței instituțiilor de învățământ, centrelor de cercetare și transfer tehnologic în domeniul managementului apelor, mediului și eficienței energetice a clădirilor.

Pe parcursul vizitei au fost prezentate rezultatele activităților de formare, cercetare, transfer tehnologic, formare continuă în domeniul managementului apelor, colectarea, tratarea și utilizarea apelor pluviale efectuate la Universitatea Tehnică din Berlin (Departamentul Managementul Apelor și Modelarea Hidrosistemelor), Parcul Tehnologic Adlershof din Berlin.

În vizită la Universitatea de Științe Aplicate (Fachhochschule din Erfurt – https://www.fh-erfurt.de/fhe/en/) a fost prezentată experiență instruirii duale la Facultatea Urbanism și Arhitectură, instruirii studenților din alte țări, dotarea sălilor de studii, experiența funcționării bibliotecii și serviciului de alimentație a studenților.

Concomitent cu studierea experienței managementului apelor și protecției mediului, o atenție sporită a fost acordată studierii experienței utilizării resurselor regenerabile de energie, soluțiilor constructive de asigurare a eficienții energetice a clădirilor cu elemente constructive și instalații inginerești moderne ale acestora, inclusiv panele fotovoltaice, baterii solare, sisteme de ventilație etc.

Programul vizitei în or. Frankfurt a inclus excursii tematice ghidate de reprezentantul delegat al Asociației Arhitecților din Frankfurt cu prezentarea soluțiilor originale arhitecturale realizate în procesul de reconstrucție a patrimoniului istoric distrus în rezultatul celui de al doilea război mondial cu asigurarea concomitentă a eficienții energetice a clădirilor, protecției mediului și asigurării unui mod confortabil de viață și agrement.

În discuțiile cu reprezentanții instituțiilor vizitate în Germania a fost exprimată disponibilitatea colaborării cu UTM în domeniile de interes comun: instruire, cercetare, mobilitate academică în cadrul programului Erasmus+, altor programe de cooperare UE.

Vizita delegației UTM a fost organizată cu suportul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

 

(Visited 3 times, 1 visits today)