Erasmus+ Alumni Crossroads

În data de 23 mai 2019 Universitatea Tehnică a Moldovei a fost gazda unui eveniment special „Erasmus+ Alimni Crossroads”, organizat împreuna cu Oficiul Național Erasmus+ în Moldova, cu susținerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, desfășurat la Centrul de Instruire şi Inovații TIC – Tekwill.

Evenimentul a fost organizat în contextul a 25 de ani de implementare a Programului UE Erasmus în Republica Moldova, a 10 ani de la Semnarea Parteneriatului Estic și a celebrării Zilelor Europei în Moldova.

La eveniment au participat instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, beneficiari ai programului Erasmus+. Echipa Universității Tehnice a Moldovei a fost reprezentată de către prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector pe probleme financiare și relații internaționale, conf. univ., dr. Cristina POPOVICI, coordonator programe internaționale , conf. univ., dr. Tatiana MUNTEANU, responsabilă studenți străini; conf. univ., dr. Dumitru CIORBA, decan FCIM; conf. univ., dr. Livia NISTOR-LOPATENCO, decan FCGC; conf. univ., dr. Rafael CILOCI, decan FIEB; conf. univ., dr. Victor BEȘLIU, coordonator al proiectului LMPI, precum și responsabili pentru relații internaționale din cadrul facultăților: Elena GOGOI – FCIM, Iulian MALCOCI -FIMIT, Pavel NICOLAEV – FET, Alexnadru PANTAZ – FCGC, Corina GUȚU-CHETRUȘCA – FEIE, Cornelia CRUCERESCU – FIEB, cadre didactice și studenți , ce au beneficiat de  burse de mobilitate Erasmus.

În cadrul evenimentului au avut loc trei sesiuni de lucru:

  • Erasmus+ programme in Moldova: What after 2020?”. În cadrul sesiunii au fost prezentate proiectele Erasmus+ în derulare la universitățile din Moldova,  care sunt fie Capacity Building, Jean Monnet și ICM, precum și impactul acestor proiecte la nivelul IÎS și au fost identificate propuneri pentru implementarea Programului Erasmus+ pentru perioada ulterioară 2021-2027;
  • Erasmus+ Academic Staff Alumni”. La sesiune dată a participat personalul academic de la universitățile din Republica Moldova, dar și din țări precum Italia, Marea Britanie, România, care la moment se află în mobilitate Eramus+ în Moldova. În cadrul sesiunii personalul academic au împărtășit din experienței Erasmus+ de tip predare sau formare (teaching/training), valoarea adăugată a acestor mobilități și au fost inițiate discuții privind oportunitățile de cooperare în cadrul Programului Erasmus.
  • Erasmus+ Student Alumni”. Studenții de la toate ciclurile de studii (licență, masterat și doctorat) au împărtășit din experiența proprie Erasmus+ ce au trăit-o la universitățile din străinătate, menționând impactul pozitiv al acestor mobilități la dezvoltarea profesională și personală. Și-au prezentat experiența Erasmus+ și studenții ce au venit în Moldova din Universitățile-partenere din Franța, Marea Britaniei și România.

În cadrul evenimentului a fost prezentat rețeaua „Erasmus Student Network” în Moldova, precum și rezultatele concursului dedicat studenților și personalului academic, care au beneficiat de mobilități internațională de credite Erasmus+.

În cadrul expoziției proiectelor Erasmus+ de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior: Universitatea Tehnică a Moldovei și-a prezentat proiectele în derularea, atât proiectele în care este coordonator național: PBLMD – „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Pentru sporirea competitivității studenților și a posibilităților de angajare a lor” , coordonator de proiect – prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN și  LMPI – „Licență și masterat profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazakhstan, Vietnam” , coordonator de proiect – conf. univ., dr. Victor BEȘLIU, precum și proiectele în care este partener: ELEVATE  – „Elevarea internaționalizării a învățământului superior în Moldova” și HEIFYE  – „Învățământul superior pentru antreprenoriatul tinerilor”.

În cadrul evenimentului au fost contabilizate reușitele și trasate obiectivele pentru perioada viitoare.

Mai multe detalii despre eveniment, precum și despre activitățile Erasmus+ pot fi găsite la linkul dat.

(Visited 36 times, 1 visits today)