În perioada 14-16 mai 2019, dr. Raimondo Sepe, șef Departament TI, Universitatea Uninettuno, Italia, coordonator UE al proiectului Erasmus+ „Licență și masterat profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazahstan, Vietnam- LMPI”, și Maryna Manchenko, reprezentanta CSIE, Italia, efectuează o vizită de monitorizare a activităților în cadrul proiectului.

Astăzi, 14 mai 2019, Raimondo Sepe a convocat într-o ședință de monitorizare responsabilii din cadrul UTM: Victor Beșliu , coordonator al proiectului LMPI din partea UTM, Victor Moraru, Rodica Bulai, Rostislav Călin.

Vizita dlui Sepe are ca obiectiv evaluarea livrabilelor din proiect și oferirea asistenței în implementarea proiectului. Echipa proiectului a prezentat situația privind formarea suportului pentru învățământul la distanță (activitatea FOAD) și instruirea continuă (activitatea FTLV).

Pentru învățământul la distanță a fost creat spațiul virtual LMPI având drept suport fizic unul din serverele Polului de Excelență în securitatea informațională, iar în calitate de suport logic – platforma Moodle. Toate cursurile elaborate în cadrul proiectului Erasmus+ LMPI sunt plasate în spațiul virtual LMPI cu acces liber. Tot aici vor fi plasate restul cursurilor din cadrul programului Securitate Informațională (ciclurile 1 și 2). Toate cursurile vor fi într-o constantă modificare având în vedere atât dinamica domeniului, cât și solicitările utilizatorilor. Pentru instruirea continuă au fost elaborate 3 programe de instruire, ce vor fi livrate prin Centrul de Instruire Continuă a UTM , care a fost prezentat de către conf. univ., dr. Rodion Ciupercă.  Formarea continuă va fi inițiată în perioada imediat următoare, iar primele 50 de persoane vor fi instruite în cadrul proiectului cu resursele financiare ale acestuia.

În partea a doua a zilei (14.00 – 18.00) a avut loc misiunea de audit intern efectuat de către Maryna Manchenko, CESIE, Palermo, Italia. Obiectivul misiuni a fost identificarea situației la zi în scopul determinării nivelului de pregătire a echipei pentru activitățile Grupului de conducere interregional (GPI 4), care va avea loc în luna iunie la Atena (Grecia). Au fost realizate interviuri cu membrii echipei proiectului, cu studenții, masteranzii, profesorii și reprezentanții unor companii din domeniul securității informaționale.

Proiectul LMPI este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Mai multe informații despre LMPI pot fi găsite pe https://www.lmpi-erasmus.net și  https://www.facebook.com/groups/MoldovaLMPI/  și pe pagina LMPI a UTM https://proiecte.utm.md/lmpi/

(Visited 5 times, 1 visits today)