Rezultatele proiectului interdisciplinar PBLMD

În data 13 aprilie 6 echipe de studenți au prezentat rezultatele cercetării în cadrul proiectului inter-disciplinar și inter-universitar realizat pe parcursul a 1,5 luni în cadrul proiectului Erasmus+ PBLMD

Proiectul a fost lansat pe  22-23 februarie, cu formarea echipelor, fiecare având în componența sa cite un reprezentant a universităților participante: UTM, USM, USMF, ASEM, USCahul și USARBălți.  Fiecare echipă a avut câte 2-3 coordonatori, cadre didactice din cadrul  universităților-partenere, precum și mentori din partea Universității din Alborg, Danemarka.

Proiectele elaborate au avut ca scop de a investiga, identifica și dezvolta soluții pentru problemele interdisciplinare din viața reală pe care și le propun spre soluționare prin prisma obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Că urmare a scopului pus echipele au formulat următoarele teme: Impactul reciclării asupra incluziunii socio-economice în Republica Moldova (echipa 1), Analiza impactului biomasei asupra gospodăriilor țărănești (echipa 2), Cum dezvoltarea durabilă a localităților rurale influențează calitatea apei potabile? (echipa 3), Analiza impactului incluziunii sociale a persoanelor cu vârsta 60+ asupra dezvoltării instituțiilor publice (echipa 4), Activitatea parteneriatului public-privat în problemele de mediu în contextul dezvoltării durabile (echipa 5).

„Proiectul inter-universitar reprezintă o provocare adevărată pentru studenții implicați. Este important să învățăm să conlucrăm în echipe neomogene, unde fiecare persoană reprezintă un domeniu de activitate unic. Mizez pe faptul că cele mai iluminate invenții au fost create în echipe unde conlucrau inginerii cu economiști, doctori, savanți etc. Cea mai captivantă parte a proiectului a fost însăși abordarea nouă a problemei, chiar dacă procesul a fost unul complicat. Este cert faptul că pentru o viziune nouă asupra unei idei este nevoie de timp, multe reflecții și abilități critice bine dezvoltate. Experiența acumulată prin realizarea proiectului inter-universitar este una indispensabilă formării noastre ca specialiști. Deși încă din primul an de studii am fost confruntați cu PBL, proiectul inter-universitar a întrecut așteptările noastre. Fiecare dintre noi a venit dintr-un domeniu specific, astfel echipa a fost formată din domeniile: IT, domeniul economic, domeniul juridic, medicină. Inițial a apărut întrebarea “Cum vom aborda o problemă comună prin prisma acestor domenii?”. Însă pe parcursul cercetării realizate am reușit nu doar să conlucrăm, dar și să analizăm eficient problema aleasă spre cercetare. Am învățat lucruri noi unii de la alții, ne-am învățat să conlucrăm în echipă și am creat prietenii noi. Datorită proiectului realizat am descoperit că lucrul în echipă este posibil în ciuda distantei fizice între membrii aceștia, colegii noștrii fiind la Bălți sau Cahul. Cu siguranță au existat și dificultăți, dar important este că am reușit să le gestionăm și să ne atingem obiectivul stabilit. Cu toții am avut o adevărată ocazie de a colabora în cadrul acestui proiect inter-universitar și inter-disciplinar cu studenți de la diverse universități, cu diferite viziuni și specializări, însă cu un scop comun. Problema aleasă spre abordare a fost rezultatul rațiunii noastre colective fapt care ne-a determinat să ne unim eforturile în vederea atingerii unui obiectiv comun. Au fost mai multe provocări la care am reușit să facem față, îmbunătățindu-ne abilitățile de comunicare și negociere, gândire critică, creativitate, lucru în grup și flexibilitate cognitivă. Suntem mulțumiți de rezultatul pe care l-am obținut alături de colegi și sperăm să mai conlucrăm pe viitor” a menționat Botnaru Ina, studentă la programul de studii Ingineria Software, UTM.

În 13 aprilie, rezultatele cercetării au fost prezentate în fața unui juriu, format din: Boris Efimov, director executiv SA „Orhei-Vit”, Eugen Hristev, director general SRL „Trimetrica”, Tatiana Petrova, actualmente șef departament echipamente medicale SRL „Becor”, anterior director executiv Eurofarmaco, Dorin Recean, director executiv și fondator SRL „PERFORMA” și Rodica Verbeniuc, director Agenția de Investiții Moldova. În urma jurizării, rezultatele sunt următoarele:

  • Locul 1 – echipa nr. 4, Analiza impactului incluziunii sociale a persoanelor cu vârsta 60+ asupra dezvoltării instituțiilor publice,
  • Locul 2 – echipa Nr 2. Analiza impactului biomasei asupra gospodăriilor țărănești,
  • Locul 3 – echipa Nr 1. Impactul reciclării asupra incluziunii socio-economice în Republica Moldova,
  • Locul 4 – echipa Nr 3. Cum dezvoltarea durabilă a localităților rurale influențează calitatea apei potabile?
  • Locul 5 – echipa Nr 5. Activitatea parteneriatului public-privat în problemele de mediu în contextul dezvoltării durabile.

Echipele vor beneficia de stagii practice în cadrul companiilor în care activează membrii juriului.

Proiectul PBLMD este implementat cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.
Mai multe informații despre PBLMD pot fi găsite pe www.pblmd.aau.dk și https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/
și pagina PBLMD UTM https://proiecte.utm.md/pblmd/

(Visited 48 times, 1 visits today)