Ședința de finalizare a proiectului HEIFYE

În perioada 25-28 martie 2019, a avut loc ședința de finalizare a activităților în cadrul proiectului Erasmus + „Higher Education Institutions for Youth Entrepreneurship” (HEIFYE).

În data de 25 martie, a avut loc ședința de finalizare la Academia de Studii Economice din Moldova, la care au participat Bugaian Larisa, prorector UTM, Ciloci Rafael, decan FIEB, Turcan Rina, șef departament și Crucerescu Cornelia, responsabil Relații Internaționale al FIEB. În cadrul ședințelor au fost prezentate rezultatele proiectului, printre care pot fi menționate: studiu comparativ a dezvoltării antreprenoriatului în baza sondajului unui eșantion reprezentativ format din tineri din fiecare țară parteneră, realizarea unor seminare și conferințe tematice ce au inclus aspecte regionale ale dezvoltării antreprenoriatului în rândul tinerilor, articole publicate în reviste științifice. De asemenea, au fost organizate concursuri internaționale de Antreprenoriat și Start-up, în cadrul cărora au fost evidențiate rezultatele studenților utemiști. Pentru asigurarea sustenabilității proiectului a fost elaborate un manual și o platformă internațională ce vor contribui la dezvoltarea antreprenoriatului, luând în considerație contextul integrării europene.

În data de 27 martie, partenerii proiectului „Higher Education Institutions for Youth Entrepreneurship” (HEIFYE) – reprezentanți ai universităților din Ucraina, Belarusia, Armenia, Georgia și Lituania, au fost în vizită la Centrul de Excelență în domeniul TIC din Moldova “Tekwill”, Centrul de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii „ZIPhouse” a UTM și la laboratoarele și centrele de excelență didactică și cercetare din cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor pentru a face cunoștință cu experiența centrelor în instruirea și susținerea tinerilor în dezvoltarea profesională și inițierea afacerilor.

În data de 28 martie, partenerii proiectului au discutat despre activitățile post-proiect, ce vor asigura sustenabilitatea proiectului.

Concluzia generală a ședinței rezidă în faptul că realizările proiectului constituie un fundament important pentru dezvoltarea antreprenoriatului în cadrul instituțiilor de învățământ partenere ale proiectului.

Proiectul „Higher Education Institutions for Youth Entrepreneurship”, cu acronimul (HEIFYE) este implementat cu sprijinul programului + al Uniunii Europene.
Mai multe informații despre HEIFYE pot fi găsite pe http://heifye.hduht.edu.ua/index.php/en/ și https://www.facebook.com/heifye/ și pe pagina HEIFYE a UTM https://proiecte.utm.md/heifye/

(Visited 7 times, 1 visits today)