Modelul PBL readus în actualitate la Aalborg

În perioada 12-16 martie 2019 reprezentanţi ai 6 instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova (UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei, ASEM, USM, USMF „N. Testemiţanu”, US „A. Russo” din Bălţi, US „B. P. Haşdeu” din Cahul) efectuează o vizită de studiu la Aalborg Universitet, Danemarca, coordonator principal al Proiectului European  Erasmus+ „Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students Competitiveness and Employability” (PBLMD – introducerea în RM a metodelor de învăţare bazate pe probleme: sporirea competitivităţii şi angajabilităţii studenţilor).

UTM este reprezentată de o echipă constituită din prorectorii Dinu Turcanu și prof. univ., dr. hab. Larisa Bugaian; conf. univ., dr. Elena Cojuhari – Departamentul Matematică, lectorii universitari Rodica Bulai și Miha Gavriliță, Departamentul Ingineria Software şi Automatică, FCIM.

Agenda vizitei cuprinde multiple activităţi vizând aspecte esenţiale ale procesului educaţional determinat de principiile modelului PBL – o abordare de învăţare centrată pe student, pe lucrul individual şi de grup, profesorul având rolul de mentor.

Obiectivul proiectului constă în modernizarea programelor de studii bazate pe modelul Problem Based Learning (învăţarea bazată pe soluţionarea problemelor şi implementarea acestora la ciclul licenţă al universităţilor partenere din RM). Scopul final este de a îmbunătăţi calitatea metodelor de predare-învăţare, a remodela programele de studii din învăţământul superior din RM, a spori relevanţa absolvenţilor pentru piaţa forţei de muncă. Proiectul prevede şi un compartiment de mobilitate pentru studenţi şi cadre didactice din RM în cadrul instituțiilor partenere din UE.

Coordonator național al proiectului: Universitatea Tehnică a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Bugaian Larisa, prorector probleme financiare şi relaţii internaţionale; dr. hab., prof. univ. Viorel Bostan, rector – coordonator instituțional de proiect.

Proiectul PBLMD este implementat cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.
Mai multe informații despre PBLMD pot fi găsite pe www.pblmd.aau.dk și https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/
și pagina PBLMD UTM https://proiecte.utm.md/pblmd/

(Visited 25 times, 1 visits today)