Vizita de monitorizare a poiectului PBLMD

În data de 21 februarie 2019, a avut loc vizita de monitorizare a Proiectului PBLMMD – Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD), implementat cu sprijinul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

Monitorizarea a fost efectuată de către reprezentanții biroului național Erasmus+ – Claudia Melinti și Cristina Gherman, iar gazda evenimentului a fost Universitatea Tehnică a Moldovei.

În calitate de moderatori ai sesiunii au fost prof. univ., dr. hab Larisa Bugaian, prorector pe probleme financiare și relații internaționale și coordonatorul local al proiectului și prof., dr. Romeo Țurcan, profesor și coordonator al proiectului din partea Universitatea din Aalborg, Danemarca.

În cuvântul de deschidere, rectorul UTM prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, a menționat importanța a astfel de proiecte pentru formarea competențelor cerute pe piață, cum ar fi competența de soluționare a problemelor complexe.

Specificul proiectului dat, după cum au menționat Romeo Țurcan și Larisa Bugaian, constă în ștrandul de mobilități de care dispune, ce nu este caracteristic pentru proiectele de tipul Capacity Building.

În cadrul vizitei, echipele de proiect ale instituțiilor de învățămînt participante au prezentat rezultatele obținute până în prezent în proiect și viziunea de viitor privind implementarea acestuia. Prin realizarea activităților în cadrul proiectului PBLMD șase instituții de învățământ superior din Republica Moldova au reproiectat și implementat, începând cu 1 septembrie 2017, programe de studii bazate pe PBL, după cum urmează: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova – Sănătate publică; Universitatea de Stat din Moldova – Drept (Ciclul I, Licență); Universitatea Tehnică a Moldovei – Inginerie software (Ciclul I, Licență); Academia de Studii Economice din Moldova – Administrarea afacerilor (Ciclul I, Licență); Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți – Administrația publică (Ciclul I, Licență) și Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul – Antreprenoriat și administrarea afacerilor (Ciclul I, Licență). De asemenea, cadrele didiactice și studenții au beneficiat de mobilități în cadrul proiectului.

Echipele de proiect au menționat și deficiențele cu care s-au confruntat pe parcursul implementării proiectului, cum ar fi rezistența la schimbare, incompatibilitatea dintre programele de studiu locale și a universităților partenere, rigiditatea cadrului normativ național, necesitatea obținerii unui puncatj mare la tesul Toefel pentru studenții ce aplică la mobilități, dezichilibrul dintre bursele de mobilitate outgoing și incoming.

Prezența reprezentantului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Olesea Ciobanu, a permis de a discuta pe marginea noului plan-cadru și de a veni cu recomandări în vederea perfecționării acestuia.

Pe finalul vizitei, Claudia Melinti a apreciat activitățile desfășurate în proiect, au fost punctate deficiențele în implementarea proiectului și a invitat coordonatorii local și internațional să prezinte experiența lor în cadrul ședințelor comune, organizate de către biroul național Erasmus+.

Foto credit: USMF

(Visited 42 times, 1 visits today)