Un nou proiect, o nouă premieră PBLMD

Pe 22-23 februarie, studenți și cadre didactice din cadrul a șase universități: UTM, USM, ASEM, USMF, USC, USB au demarat, în premieră pentru Republica Moldova, o cooperare interdisciplinară și interuniversitară în cadrul proiectului pilot „Introducerea în R. Moldova a metodelor de învățare bazate pe probleme: Sporirea competitivității și angajabilității studenților (PBLMD)/Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD)”, implementat cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

Pentru participarea în proiect fiecare universitate a selectat câte 5 studenți care au constituit 5 echipe de lucru, interdisciplinare și interuniversitare, ghidate de către cadre didactice cărora le revine rolul de supervizori/mentori. Echipele de studenți și supervizori vor fi antrenate de personalul de la Universitatea Aalborg, Danemarca.

Proiectul este prevăzut pentru o perioadă de 1,5 luni, urmând a se încheia pe 12 aprilie 2019, când studenții își vor prezenta concluziile în fața evaluatorilor și a practicienilor. Până atunci, studenții vor lucra în echipele interdisciplinare respective, având scopul de a investiga, identifica și dezvolta soluții pentru problemele interdisciplinare din viața reală pe care și le propun spre soluționare prin prisma obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, a declarat coordonatorii proiectului Erasmus+ PBLMD Romeo V. ȚURCAN, conferențiar la Universitatea Aalborg.

Pentru participare în proiect au fost selectați, pe bază de concurs, studenți din anul II, antrenați în studii bazate pe predarea și învățarea centrată pe student PBL, precum și în formarea PBL. De la înscrierea lor la studii în septembrie 2017, ei au avut ocazia de a participa la instruirea de generare a ideilor de proiect, precum și la instruirea în dezvoltarea de proiecte în cadrul echipelor interdisciplinare, a specificat prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector UTM pentru finanțe și relații internaționale, coordonator național al proiectului.

Prin urmare, studenții selectați în proiect au deja abilități și competențe de Problem Based Learning (PBL), formate pe parcursul celor 3 semestre de studii universitare și sunt pregătiți să lucreze atât independent, cât și în echipe, folosind libertatea și abordarea PBL în cercetările realizate pe baza propriei alegeri.

Cele 6 universități din R. Moldova, participante la proiect, au reproiectat și implementat, începînd cu 1 septembrie 2017, următoarele programe de studiu de licență, bazate pe PBL: Inginerie Software (UTM), Drept (USM), Administrarea Afacerilor (ASEM), BA în sănătate publică (USMF), Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor (USC), Administrația Publică (USB).

Proiectul PBLMD este implementat cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.
Mai multe informații despre PBLMD pot fi găsite pe www.pblmd.aau.dk și https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/
și pagina PBLMD UTM https://proiecte.utm.md/pblmd/

(Visited 59 times, 1 visits today)