PBLMD: monitorizare pe teren

În data de 21 februarie 2019 personalul academic din cadrul a șase universități din Republica Moldova, membre ale consorțiului Proiectului „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Spre consolidarea competitivității și șanselor de angajare ale studenților / Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability” (PBLMD), din cadrul programului european Erasmus+, au participat la reuniunea de monitorizare pe teren a proiectului, găzduită de Universitatea Tehnică a Moldovei.

Monitorizarea pe teren a fost promovată de Oficiul Erasmus+ din Moldova cu participarea coordonatorului Claudia Melinte și a reprezentaților Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Semnificația evenimentului a fost accentuată și prin prezența la eveniment a coordonatorului proiectului, domnul Romeo V. Țurcanu (AAU Danemarca).

Proiectul PBLMD are ca scop îmbunătățirea calității programelor și metodologiilor de predare pentru învățământul superior din Republica Moldova, sporind relevanța acestora pentru piața forței de muncă și grupurile dezavantajate din societate. PBLMD este un proiect de consolidare a capacităților, care se concentrează pe reforma curriculară și modernizarea învățământului superior din Republica Moldova, în conformitate cu principiile Procesului Bologna.

Proiectul PBLMD este implementat cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.
Mai multe informații despre PBLMD pot fi găsite pe www.pblmd.aau.dk și https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/
și pagina PBLMD UTM https://proiecte.utm.md/pblmd/

 

(Visited 13 times, 1 visits today)