FUA și IDEP susțin dezvoltarea infrastructurii rutiere

Facultatea Urbanism și Arhitectură, în parteneriat cu Insitutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor din Moldova (IDEP) și cinci organizații non-guvernamentale de profil – „EcoContact”, „Renaşterea rurală”, „Media Grup Meridian”, postul de radio „EcoFM” și Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova – au organizat astăzi, 7 decembrie, Conferința științifico-practică „Îmbunătățirea conexiunii rutiere a RM la rețeaua internațională de transport”. Evenimentul are ca scop  susținerea dezvoltării infrastructurii rutiere și se adresează agenților economici din ramură, factorilor de decizie din autoritățile publice centrale și locale, reprezentanților misiunilor diplomatice, partenerilor externi de dezvoltare și ai mediului financiar-bancar, cadrelor didactice și studenților.

Radu ROGOVEI, șef Direcţie infrastructură de transport, Ministerul Economiei și Infrastructurii, absolvent al UTM, a salutat inițiativa de a amplifica relațiile UTM cu mediul de afaceri în vederea identificării unor soluții viabile de extindere și menținere a infrastructurii rutiere din țară. În opinia sa, drumuri mai bune înseamnă dezvoltarea economiei, siguranță rutieră și exploatare durabilă a mijloacelor de transport. Implicarea mediului academic în soluționarea acestor probleme presupune o pregătire mai bună a inginerilor, conform solicitărilor pieței muncii.

De la catedra primului panel, autorii comunicărilor au abordat probleme privind potențialul tehnico-financiar și beneficiile economice ale accesului RM la rețeaua rutieră modernă transeuropeană (Iurie CALESTRU, director IDEP, moderatorul conferinței); modernizarea învățământului profesional pentru rețeaua rutieră, având la bază trei piloni – educație, cercetare, conexiune cu mediul economic (conf. univ., dr. Sergiu BEJAN, decan FUA); perspective de cooperare aprofundată și beneficiile fluidizării traficului transeuropean (Sergiu HAREA, președinte Camera de Comerț și Industrie a RM); investițiile în infrastructura rutieră modernă și asigurarea unui climat investițional favorabil (Nicolae POPOVICI, director comunicare, Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România); beneficiile investițiilor în infrastructura modernă pentru dezvoltarea durabilă (Basil NIKAS, Institutul pentru Creșterea Economică); soluții privind interconexiunea RM la rețeaua internațională de transport (Andrei CUCULESCU, șef departament).

În cadrul următoarelor două platforme de dezbateri, discuțiile s-au axat pe subiecte științifice, acțiuni pragmatice și scenarii viabile privind dezvoltarea rețelei rutiere a RM și conexiunea acesteia la rețeaua internațională de transport, în conformitate cu Directivele și standardele UE în domeniu. Vorbitorii au menționat: rețeaua dezvoltată a infrastructurii rutiere transeuropene reduce costurile și timpul deplasării, contribuie indispensabil la creșterea investițiilor în economiile Moldovei și României; societatea civilă contribuție la dezvoltarea durabilă pentru construcția autostrăzii Târgu-Mureș–Iași–Chișinău; interconectarea regională (studiu de caz: raionul Ungheni) va favoriza alianțe publice și private pentru import de know-how; infrastructura rutieră modernă din RM și România: situația actuală și acțiuni de mai departe în vederea obținerii unor beneficii pentru toate părțile implicate în porces; traseul transcontinental Europa-Asia din epoca medievală revitalizat cu propuneri de modernizare în viitor; impactul fluidizării transportului asupra ecosistemului regional; reducerea timpului de parcurs pe drumuri moderne conduce la reducerea emisiilor de CO2 și utilizarea eficientă a transportului rutier.

(Visited 46 times, 1 visits today)