În perioada 5-9 noiembrie 2018, în cadrul proiectului Erasmus+ „Licență și masterat profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazahstan, Vietnam” (LMPI) a avut loc reuniunea Grupului de producere regional (GPR 5), cu scopul identificării situației la zi și stabilirii acțiunilor preconizate pentru a asigura succesul final al proiectului.  

Agenda evenimentului a inclus monitorizarea nr. 2, realizată de Biroul Erasmus+ Moldova, misiunea de consultanță a Coordonatorului tehnic, metodic și pedagogic al proiectului, prof. Jean-Noel Pachoud. Grupul de proiect regional a realizat o serie de activități, inclusiv participarea la seminarul internațional „Oportunități de a dezvolta și consolida parteneriate internaționale”, organizat de Erasmus+ Moldova, la evenimentul organizat de ÎCS „Reliable Solutions Distributor” SRL – a 9-a ediție a  „RSD Day – Innovate with us”, iar studenți și profesori de la cele 4 universități participante în proiect au asistat la prelegerile „Metode și tehnici de inserție în câmpul muncii a tinerilor specialiști” ținute de prof. JARRY (GIP FIPAG, Franța).

Misiunea 2 de monitorizare a avut loc în data de 5 noiembrie, fiind prezentă întreaga echipă de implementare – UTM, USM, ASEM, USARB, studenți și cadre didactice UTM, Claudia MELINTE, coordonator al Oficiului Național Erasmus+ de la Chișinău, prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector pentru probleme financiare şi relaţii internaţionale UTM.

Ședința a fost deschisă de coordonatorul național al proiectului, conf. univ., dr. Victor BEȘLIU, Departamentul Ingineria Software și Automatică, FCIM. Participanții au audiat raportul  conf. univ., dr. Galina RUSU, coordonator local USM, privind bilanțul activității în perioada octombrie 2017 – octombrie 2018. Obiectivele preconizate au fost atinse: sub egida partenerilor externi și ai mediului de afaceri au fost elaborate și puse în aplicare 4 cursuri pentru programul „Securitate informațională” (SI) licență și alte 4 cursuri pentru programul SI master privind pregătirea inginerilor în domeniul securității cibernetice, au fost înregistrate lecții video la majoritatea dintre aceste 8 cursuri, conținutul cărora se elaborează/renovează în cadrul proiectului. De asemenea, a fost deschis un nou program SI la ciclul master, autorizat pe 5 ani, iar programul similar de la ciclul licență a fost actualizat și acreditat la fel pe o perioadă de 5 ani. Totodată, la FCIM se află în curs de amenajare Centrul de Excelență pentru pregătirea profesională în domeniul securității informaționale.

Evaluatorii au vizitat spațiile didactice implicate în proiect, au discutat cu beneficiarii proiectului – cadre didactice, studenți și reprezentanți ai sectorului real, au făcut propuneri de eficientizare a demersurilor operaționale, pentru a asigura reușita și durabilitatea proiectului. Echipa proiectului și universitățile participante rămân în așteptarea rezultatelor finale ale monitorizării nr 2.

Beneficiarii proiectului apreciază efortul depus, masterandul Cristian AGAPII:

– Programul după care studiez este foarte bun, îmi completează cunoștințele în securitatea cibernetică de care am nevoie în calitate de angajat în instituția publică Centrul tehnologii informaționale în domeniul finanțelor și ca asistent universitar. Despre utilitatea noului program vorbește și faptul că printre cei admiși la studii în securitatea mijloacelor informaționale sunt și ingineri care au absolvit facultatea acum 10-15 ani.

Reprezentanta companiei „Endava”, Daria STUPINA:

– Fiind masterandă la noul program, cunoștințele căpătate aici îmi sunt de mare folos în serviciu. Am rămas mult impresionată de predarea unor teme de către angajații companiilor TIC, responsabili de securitatea informațională, care ne dau sfaturi practice foarte utile și binevenite.

Proiectul LMPI este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Mai multe informații despre LMPI pot fi găsite pe https://www.lmpi-erasmus.net și  https://www.facebook.com/groups/MoldovaLMPI/  și pe pagina LMPI a UTM https://proiecte.utm.md/lmpi/

(Visited 20 times, 1 visits today)