Astăzi, 29 octombrie 2018, la Centrul TEKWILL și-a început lucrările cel mai important eveniment din țara noastră dedicat securității cibernetice „Moldova Cyber Week-2018”, derulat în cadrul lunarului european dedicat securității cibernetice.

Evenimentul a întrunit funcționari ai autorităților publice, oameni de afaceri din domeniul TIC, experți și profesioniști specializați în securitatea cibernetică, prevenirea crimelor informatice, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, care au fost salutați cordial de către Prim-Ministrul RM Pavel FILIP, Serghei POPOVICI, directorul Centrului Tehnologia Informației și Securitatea Cibernetică, Irina STRAJESCU, președintele Asociației Naționale a Companiilor din domeniul TIC.

Adresându-se celor prezenți, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, a subliniat că participarea UTM la această platformă de discuții este condiționată de doi factori: pe de o parte, aici sunt pregătiți inginerii în domeniu, iar pe de altă parte, fiecare din noi este și utilizator al TIC. În acest context, eficientizarea managementului universitar solicită insistent soluționarea problemelor legate de securitatea digitală a informației. Printre preocupările noastre majore, în cadrul orelor de curs, ne propunem promovarea unei culturi cibernetice adecvate, integrarea studiilor cu mediul de afaceri TIC, efectuarea unor cercetări științifice privind prevenirea riscurilor tehnologiilor digitale. Mai mult decât atât, oferta educațională a UTM include și programe de studii, atât la nivel de Licență, precum și Masterat, în domeniul securității cibernetice, implementate prin intermediul programului Erasmus+ LMPI.

Agenda „Moldova Cyber Week-2018” cuprinde, pe parcursul a cinci zile, Conferința Națională Securitatea Cibernetică, ediția a VI-a și The 2-nd Regional Cyber Drill, în care vor fi 2 prezentări în plen, 10 platforme de discuții panel și 15 workshop-uri tematice, la care s-au înscris ca vorbitori peste 50 de participanți, pentru a discuta despre ultimele tendințe în domeniu, căile de răspuns la amenințările și provocările din spațiul cibernetic și regulile de comportament în mediul virtual, necesitatea creșterii nivelului de conștientizare și informare a societății despre riscurile la care sunt expuși copiii în mediul on-line, vor formula propuneri pentru construirea unui viitor digital securizat și vor stabili parteneriate în spațiul on-line, la nivel regional și internațional.

În prima zi, în cadrul Conferinței Naționale, Dinu ŢURCANU, prorector UTM pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, a moderat panelul I „The modern landscape of cyber threats. Emerging trends in Cybersecurity”.

Evenimentul „Moldova Cyber Week-2018” se desfășoară sub patronajul Guvernului Republicii Moldova, fiind organizat de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei, Centrul de Excelență „Tekwill” și Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC, cu suportul Ambasadei SUA în Republica Moldova și companiilor TIC din sectorul public și privat.

(Visited 38 times, 1 visits today)