PBLMD: obiective pentru etapa finală

În perioada 22-25 octombrie 2018, la UTM – instituție coordonatoare națională, s-a desfășurat adunarea anuală a сonsorțiului antrenat în implementarea Proiectului „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova pentru sporirea competitivității studenților și a posibilităților de angajare a lor”(PBLMD) din cadrul programului „ERASMUS+ Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior”.

Beneficiarii proiectului – reprezentanți ai Academiei de Studii Economice din Moldova, Universității de Stat „B. P. HAȘDEU” din Cahul, Universității de Stat „A. RUSSO” din Bălți, Universității de Stat de Medicină și Farmacie „N.TESTEMIȚANU”, Universității de Stat din Moldova și UTM, în prezența partenerilor UE – experții John REILLY, prof., Universitatea din Kent, Marea Britanie; prof. Olav Jull SØRENSEN, și a auditorului financiar Ina Marianne SVENDSEN, ambii Universitatea din Aalborg, Danemarca; prof. Ralph DREHER, Universitatea din Siegen, Germania;  prof. Lennart STAHLE și cerc. super. Victor  Kordas, ambii Institutul Regal de Tehnologie, Suedia, și a reprezentanților partenerilor asociați din țara noastră prin prisma indicatorilor de progres au examinat mersul implementării activităților stipulate în Pachetul de lucru 5 „Punerea în aplicare a programelor de studii elaborate și derularea acțiunilor de durată” și au stabilit obiectivele și planurile de acțiuni pentru etapa de finalizare a proiectului până la data de 10 octombrie 2019.

Din partea beneficiarului Facultății de Calculatoare, Informatică și Microelectronică al UTM, o prezentare amplă a implementării programului de licență „Tehnologii informaționale” au făcut dr. conf. Dumitru CIORBĂ, șeful Departamentul Ingineria Software şi Automatică, dr., conf. Irina COJUHARI și lect. sup. Elena GOGOI.

Conform programului de lucru, participanții la adunare au examinat și comunicarea conf.univ., dr. Otilia DANDARA, prorector USM, cu genericul „Modulele curriculumului de formare continuă a corpului profesoral privind însușirea și aplicarea metodologiei „Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability” (PBLMD), iar coordonatorii instituționali ai proiectului în data de 22 octombrie 2018 au susținut și o conferință de presă privind diseminarea realizărilor proiectului PBLMD în anul 2018.

La încheierea adunării anuale, coordonatorul internațional al proiectului conf.univ. Romeo V. ȚURCAN, Universitatea din Aalborg, a constatat cu profundă satisfacție, că implementarea acestui demers științifico-aplicativ pentru învățământul universitar din Moldova în anul 2018, a decurs reușit, conform obiectivelor prestabilite. Toate universitățile au admis studenți la învățătură la programele de licență elaborate conform noilor prevederi – predare bazată pe cercetare, aplicare a unor noi metodologii inovative de predare; asigurarea calității sporite a actului de predare și vizibilității internaționale a universităților, cooperarea strânsă cu industria și mediul de afaceri: „Administrarea afacerilor”; „Administrarea afacerilor și antreprenorial”; „Tehnologii informaționale”; „Drept”; „Medicină” și „Administrație publică”.

În ceea ce privește obiectivele prioritare pentru etapa finală a PBLMD, coordonatorul național al сonsorțiului educațional prof.univ. dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector pentru probleme financiare şi relaţii internaţionale UTM, a specificat:

Pentru fiecare instituție antrenată în acest proiect este foarte important ca, după finisarea lui, experiența acumulată de echipe să fie diseminată în colective și aplicată la alte programe de studii. Pentru a facilita acest proces, ne-am propus să elaborăm în ajutorul managerilor și corpului profesoral un ghid metodologic de învățare bazate pe probleme și focusată asupra studentului care încurajează studenții să lucreze în mod independent și constructiv, solicitând personalul academic în calitate de mentori și observatori și o Strategie de consolidare, extindere și sustenabilitate a PBL pentru fiecare universitate în parte.

Proiectul PBLMD este implementat cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.
Mai multe informații despre PBLMD pot fi găsite pe www.pblmd.aau.dk și https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/
și pagina PBLMD UTM https://proiecte.utm.md/pblmd/

(Visited 9 times, 1 visits today)