Deși până la finalizarea proiectului „Licență, Master profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și a rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazahstan, Vietnam” (LMPI), realizat în cadrul Programului Erasmus+, a mai rămas un an, partenerii externi țin la control sistematic mersul implementării proiectului. În conformitate cu Planul de acțiuni, în perioada 8-12 octombrie 2018 într-o misiune de audit intern în RM se află dna Ruta GRIGALIUNAITE, colaborator al Centrului de Studii și Inițiative Europene (CESIE).

În prima zi evaluatoarea s-a întreținut cu dr. Ion BALMUȘ, decanul FCIM, membrii echipei dr. Victor BEȘLIU, dr. Viorica SUDACEVSCHI, dr. Victor MORARU, l. univ. Dorian SARANCIUC, l. univ. Rodica BULAI și l. univ. Rostislav CĂLIN, cadre didactice, studenți și reprezentanți ai mediului de afaceri – beneficiari ai proiectului și a luat cunoștință cu activitățile implementate în ultimul an în UTM – coordonatorul național al acestui cluster didactico-științific: acreditarea de cursuri noi, analiza curriculum-ului nou, formarea cadrelor didactice privind predarea on-line și utilizarea platformei de către studenți, organizarea lucrărilor practice și relaţiile cu partenerii economici, valorificarea mijloacelor financiare stipulate în bugetul proiectului pentru achiziționarea echipamentului și utilajelor.

Evaluatoarea Ruta GRIGALIUNAITE a dat o apreciere înaltă activității echipei FCIM pe parcursul anului 2018, a formulat unele propuneri şi sugestii privind asigurarea reuşitei proiectului; dezvoltarea și mentenanța lui durabilă în viitor.

După cum a menţionat dr., conf. univ. Victor BEȘLIU, coordonator național, LMPI este un proiect interinstituțional și are un pronunțat caracter inovativ de abordare globală și interdisciplinară în asigurarea noilor locuri de muncă cu ingineri calificați în domeniul Securității cibernetice în conformitate cu Cadrul European al Calificărilor (EQF) și Procesul Bologna. A fost actualizat programul de licență “Securitate informațională” şi elaborat Planul de învățământ pentru un nou program de masterat „Securitate informațională”, ce va permite până la 15.10.2019 înmatricularea în cadrul celor patru universități participante a cel puțin 180 de studenți la licență și 90 – la master. A demarat instruirea la FCIM a angajaților din ramura TI, până la finele anului va fi amenajat Centrul de Excelență în securitate informațională, se preconizează instruirea studenților cu acordarea diplomelor duble sau comune cu universități din UE.  În procesul de implementare sunt antrenați participanți din Franța, Bulgaria, Grecia, Germania, Spania, Italia, Vietnam, RM și Kazahstan, inclusiv 4 universități din RM: UTM, USARB, USM și ASEM.

Proiectul LMPI este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Mai multe informații despre LMPI pot fi găsite pe https://www.lmpi-erasmus.net și  https://www.facebook.com/groups/MoldovaLMPI/  și pe pagina LMPI a UTM https://proiecte.utm.md/lmpi/

(Visited 19 times, 1 visits today)