În perioada 19-22 septembrie, o delegație a Universității Tehnice a Moldovei (UTM) a întreprins o vizită de lucru la Institutul universitar de Tehnologie (IUT) din Rouen, Franța, în cadrul proiectului de creare a primei formări universitare francofone cu prezență sporită în întreprindere în Republica Moldova.

Rectorul UTM Viorel BOSTAN, însoțit de Larisa BUGAIAN, prorector relații internaționale, Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, și Daniela ISTRATI, responsabilă formare universitară francofonă „Informatică”, UTM.

Programul vizitei a cuprins întâlniri cu administrația Universității din Rouen, prezentarea Departamentului Informatică și a procesului de cercetare în domeniul informaticii, examinarea posibilităților de colaborare între cele două instituții, dar și o întrevedere cu partenerii socio-economici ai Universității din Rouen.

De asemenea, delegația UTM a vizitat campusurile Universității IUT Rouen, inclusiv Campusul Mont-Saint-Aignan – sala de ședințe a Președinției, unde a avut o discuție constructivă cu Joel ALEXANDRE, președintele Universității Rouen din Normandie, și Philippe LANE, vicepreședintele Direcției Relații Internaționale din Rouen Normandie.

Vizitând campusurile PASTEUR și ELBEUF din IUT din Rouen, precum și Campusul Madrillet delegația a participat la întâlnirea cu personalul IUT din Rouen, organizată de către directoarea Beatrice Patte-Rouland, cu ocazia debutului noului an academic și prezentarea noilor angajați.

O bună impresie a lăsat prezentarea Departamentului TIC al Universității de către Vincent ROY, vicepreședintele Universității din Rouen Normandie, responsabil TIC, și Yves DEBENE, șeful Departamentului IT al IUT de la Rouen în Campusul Mont-Saint-Aignan – Lab Learning.

Dialogul constructiv cu Anne DANDEVILLE, director relații internaționale și cooperare, și Sophie KREBS, responsabilă la IUT de la Rouen International Relations, promite colaborări viitoare între UTM și IUT Rouen.

Un tur excelent al Departamentului Inginerie Electrică și Informatică Industrială a lăsat impresii deosebite în ceea ce privește echipamentele de telecomunicații și radar, laboratoarele de energie, sala rețele.

Ample discuții, cu evidențierea detaliilor importante, s-au purtat asupra curriculumului IUT Rouen, programele și metodele de lucru ale licențelor profesionale și DUT (diplomă universitară de tehnologie cu bac plus 2), pilotată de IUT Rouen.

Vizita la compania FRAMEIP din Eslettes, specializată în domeniul informatic, a permis un studiu minuțios al domeniului de activitate al companiei, sistemelor de consultanță și editare software, auditului IT, guvernării IS, rețelelor și telecomunicațiilor.

Proiectul de creare a primei formări universitare francofone cu prezență sporită în întreprindere în Republica Moldova a fost selecționat în cadrul unui apel internațional la proiecte lansat de către Agenția universitară a Francofoniei (AUF) în 2017. Proiectul se desfășoară în beneficiul studenților și profesorilor de la Formarea universitară Francofonă „Informatică” din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM grație unui parteneriat între Pentalog Moldova, Asociația Naționala a Companiilor din domeniul TIC (ATIC), IUT Rouen și AUF. Proiectul se va desfășura în perioada mai 2018 – mai 2020, având un buget total de peste 130 000 euro.

Proiectul prevede, pe de o parte, facilitarea inserției profesionale a tinerilor absolvenți și ameliorarea competitivității lor pe piața muncii, iar pe de altă parte, modernizarea cursurilor și adaptarea curriculei la necesitățile mediului socio-economic local. Mai multe acțiuni vor contribui la realizarea acestor obiective: sporirea calității învățământului prin utilizarea metodelor inovative de învățare, și mai ales utilizarea metodelor centrate pe student într-o perspectivă acțională, prezența întreprinderii în universitate, alternanța studiilor în universitate cu prezența studenților în întreprindere, dotarea cu echipament performant.

Realizarea proiectului va răspunde mai multor necesități actuale menționate în Strategia națională de dezvoltare Moldova 2020: programele de studii care sunt foarte teoretice, cu un număr insuficient de ore practice, necesitatea dezvoltării interacțiunii între mediul academic și cel profesional, necesitatea ameliorării competențelor profesorilor.

(Visited 22 times, 1 visits today)