În data de 12 iunie 2018 dl Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare al Universității Tehnice a Moldovei, și dna Roxana ȚURCANU-TOLOMEY, directorul Reprezentanței din Chișinău a Agenției Universitare a Francofoniei, au fost invitați să participe în calitate de protagoniști la emisiunea „Cine vine la noi?”, transmisă în direct de postul tv „Moldova 1”.

Subiectul interviului a vizat lansarea în premieră în țara noastră a unui proiect inovațional –„Crearea primei formări universitare francofone cu prezență sporită în întreprindere în Republica Moldova”.

După cum au menționat oaspeții emisiunii, acest demers didactic se înscrie în Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020”, se va desfășura în perioada mai 2018 – mai 2020 cu un buget total de circa 130 000 euro și este implementat de Agenția Universitară a Francofoniei, Compania Pentalog-Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC și Institutul universitar de Tehnologie din Rouen, Franța. Obiectivele principale ale proiectului sunt modernizarea cursurilor și adaptarea programului didactic la licență „Informatica” la necesitățile mediului socio-economic local, sporirea competitivității absolvenților UTM pe piața muncii și facilitarea inserției lor profesionale.

Principalii beneficiari ai proiectului sunt 15 studenți din grupa FI-171 ai Filierei Francofone „Informatica”, care au fost înmatriculați în  anul de studii 2017-2018.

În primul an de implementare, proiectul prevede să fie introduse programe noi și metode inovative de învățare cu antrenarea specialiștilor din companie în procesul de instruire la disciplinele vizate în proiect. Pe parcursul a 4 săptămâni studenții vor efectua vizite la întreprindere, iar în timpul verii vor urma un stagiu de practică. Iar în anul al doilea, pe lângă continuarea activităților derulate anterior, va fi organizată o școală de vară pentru dezvoltarea competențelor lingvistice de comunicare, de gestiune a proiectelor și învățarea tehnicilor de negociere, fiind selectați cei mai buni studenți pentru a-i delega la stagii internaționale în companiile din Grupul Pentalog din afara RM.

(Visited 47 times, 1 visits today)