În perioada 23-27 aprilie 2018 și 14-18 mai 2018 în cadrul Centrului de Formare Continuă al UTM a fost organizat trainingul „ Elaborarea materialelor didactice vizuale”, la care au participat 14 cadre didactice din învățământul superior și din învățământul profesional tehnic. Training-ul este susținut de către formatorul Rodion Ciupercă, dr., conf. univ. și este realizat în cadrul proiectului TEACH Me (Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional education) cu suportul Programului Erasmus + al Uniunii Europene.

Scopul trainingului este formarea cadrelor didactice din instituțiile de învățământ superior și profesional în vederea elaborării materialelor vizuale și ilustrării celor mai importante mesaje didactice. Instruirea se bazează pe o gamă largă de strategii de învățare, metode și tehnici, având următoarele obiective:

* Analiza conținutului instruirii pentru a decide referitor la materialele didactice;

* Realizarea designului și imaginilor vizuale eficiente cu ajutorul mijloacelor artistice și tehnologiilor informaționale;

* Vizualizarea datelor, conceptelor, procedurilor, proceselor și principiilor;

* Evaluarea materialelor vizuale.

Durata trainingului este de 2 săptămâni, iar celor care absolvesc cu succes trainingul li se acordă certificat de absolvire.

(Visited 67 times, 1 visits today)