În data de 28 mai 2018, în sala Front End de la Centrul Tekwill, Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) a lansat primul proiect inovațional didactic „Formarea universitară francofonă cu prezență sporită în întreprindere în Republica Moldova”, care va fi implementat pe parcursul a doi ani la Filiera Francofonă „Informatique” (FFI) a Facultății de Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM) .

Roxana ȚURCANU-TOLOMEY, coordonator al Antenei AUF-Chișinău, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Mohamed KETATA, directorul regional pentru Europa Centrală și de Est a AUF, E.S. Pascal LE DEUNFF, Ambasadorul Franței în RM, Béatrice PATTE-ROULAND, directorul Institutului Universității Tehnologice din Rouen (IUTR), Franța, și Irina ORIOL, director-adjunct al Centrului TEKWILL, au dat o apreciere înaltă proiectului, care are drept obiective majore modernizarea cursurilor și adaptarea conținuturilor la necesitățile mediului socio-economic local, sporirea calității învățământului prin utilizarea metodelor inovative de învățare, centrate pe student, prezența întreprinderii  din consorțiu în universitate prin dotarea laboratoarelor cu echipament performant, alternanța studiilor teoretice cu practica studenților în întreprindere, sporirea competitivității absolvenților pe piața muncii și facilitarea inserției profesionale a tinerilor ingineri.

Reprezentanții consorțiului proiectului, lectorul superior Daniela ISTRATI, directorul FFI, lectorul superior Mariana RUSU, coordonator național al proiectului, Elena MUTRUC, directorul companiei „Pentalog”, Béatrice PATTE-ROULAND, directorul IUTR, au familiarizat corpul profesoral și studenții UTM, prezenți la lansare, cu obiectivele acestui demers educațional, specificând că din consorțiu mai fac parte AUF și Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC.

Proiectul se va desfășura în beneficiul studenților și profesorilor de la formarea universitară francofonă în perioada mai 2018 – mai 2020 cu un buget total de circa 130 000 euro. Realizarea proiectului va răspunde mai multor necesități actuale stipulate în Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2020”: modernizarea programelor de studii, dezvoltarea interacțiunii între mediul academic și cel antreprenorial, sporirea competențelor profesorilor.

(Visited 54 times, 1 visits today)