Coordonatorul proiectului internațional „Licență, master profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și a rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazahstan, Vietnam” din partea Groupement d’Intérêt Public Formation et Insertion Professionnelles de l’Académie de Grenoble (GIP FIPAG), Jean Noel PACHOUD, a efectuat o vizită de lucru în RM, pentru a se documenta cum evoluează implementarea proiectului în universitățile din Republica Moldova.

Jean Noel PACHOUD a avut o întrevedere cu conf. univ., dr. Serghei ANDRONIC,  prorector studii UTM, și prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector probleme financiare şi relaţii internaţionale UTM. Părțile au constatat că, în linii mari, activitățile preconizate pentru perioada respectivă au derulat reușit: a fost elaborat un program de master la specialitatea „Master profesional în administrarea și gestionarea sistemelor și rețelelor informatice în companii”, care urmează a fi autorizat până la anunțarea admiterii la studii în anul curent; au fost stabilite spațiile pentru studii și selectate echipamente ce vor fi achiziționate, au fost dezbătute și alte subiecte ce țin de realizarea proiectului LMPI.

Coordonatorul internațional a participat la un demers managerial, la care au fost prezenți reprezentanți ai UTM, USARB, USM, ASEM și Ministerul Educației al Republicii Moldova, instituții care fac parte din consorțiu din țara noastră. Domnia sa și-a împărtășit sugestiile după vizita întreprinsă la USARB, a urmat și un schimb larg de opinii privind elaborarea programelor de master preconizate, înzestrarea laboratoarelor cu utilajul necesar, pregătirile ce au loc pentru a asigura admiterea la studii în cadrul lor în anul curent a contingentului preconizat de studenți și au fost punctate unele demersuri în vederea executării integrale a activităților preconizate

Proiectul ERASMUS+ LMPI „Licence, master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam – LMPI”), realizat în cadrul Programului Erasmus+, este implementat de un consorțiu internațional pe parcursul anilor 2017-2020 și are drept obiectiv de a stabili programe e-learning de licență și master în domeniul protecției sistemelor și rețelelor de calculatoare din trei țări partenere, Moldova, Vietnam și Kazahstan. Pentru a dezvolta competențe la nivel de tehnician și de inginer, partenerii vor propune un program de învățare pe tot parcursul vieții în acest domeniu pentru angajatori. Ținând cont de experiența partenerilor europeni, curriculumul care urmează să fie dezvoltat va satisface nevoile companiilor private care caută specialiști pentru a se proteja împotriva criminalității informatice și  a ajuta la securizarea sistemelor și rețelelor companiilor prin formare profesională, resurse umane și dezvoltarea abilităților cetățenilor din țările în cauză.

Proiectul LMPI este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Mai multe informații despre LMPI pot fi găsite pe https://www.lmpi-erasmus.net și  https://www.facebook.com/groups/MoldovaLMPI/  și pe pagina LMPI a UTM https://proiecte.utm.md/lmpi/

(Visited 16 times, 1 visits today)