Pe 12 mai, în Orășelul European din Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt, reprezentanții UTM au prezentat proiectele, pe care le implementează cu suportul Uniunii Europene prin intermediul programului Erasmus+ .

La moment Universitatea este coordonator național a proiectelor PBLMD și LMPI, precum și partener în cadrul proiectelor ELEVATE și TEACH ME, acestea atribuindu-se la acțiunea cheie 2 Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior

PBLMD este acronimul proiectului Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Pentru sporirea competitivității studenților și a posibilităților de angajare a lor. PBLMD are ca scop îmbunătățirea calității programelor și metodologiilor de predare pentru învățământul superior în Republica Moldova în același timp sporind relevanța acestora pentru piața forței de muncă și grupurile dezavantajate din societate. Este un proiect de consolidare a capacităților care se concentrează pe reforma curriculară și modernizarea învățământului superior din Republica Moldova în conformitate cu principiile procesului Bologna. Ca parteneri în proiect sunt universități din Moldova și din UE.

LMPI este acronimul proiectului Licență și masterat profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazakhstan, Vietnam. LMPI are scopul de a stabili programe e-learning de licență și master în domeniul protecției sistemelor și rețelelor de calculatoare din trei țări partenere, Moldova, Vietnam și Kazahstan. Pentru a acoperi lacunele de competențe la nivel de tehnician și de inginer, partenerii vor dezvolta un program de învățare pe tot parcursul vieții în acest domeniu pentru angajatori. Curriculum-ul care urmează să fie dezvoltat va satisface nevoile companiilor private care caută specialiști pentru a se proteja împotriva criminalității informatice.

ELEVATE este acronimul de la Elevarea internaționalizării a învățământului superior în Moldova. Scopul proiectului constă în dezvoltarea și implementarea strategiilor, politicilor și măsurilor naționale și instituționale semnificative, transparente și ample care să asigure o abordare sistematică și strategică pe termen lung a internaționalizării învățământului superior și a cercetării, să faciliteze relațiile internaționale între universitățile din Moldova și să ridică calitatea și scopul parteneriatelor internaționale stabilite în cadrul EHEA și ERA.

TEACH ME este acronimul proiectului Crearea unei rețele E-network în Moldova pentru promovarea instruirii inovative în domeniul educației profesionale continueBeneficiarii primari ai acestui proiect sunt profesorii din instituțiile de învățământ superior din Moldova, dispuși să-și diversifice abilitățile, abordările și capacitățile pedagogice pentru a transmite mai eficient cunoștințele lor către studenți. Indirect, de proiect vor beneficia și studenții din educația terțiară, cursanții adulți și studenții cu dizabilități.

(Visited 15 times, 1 visits today)