În perioada 21-26 noiembrie 2017 delegația Universităţii Tehnice a Moldovei, constituită din prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rector;  prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector; prof. univ., dr. hab. Mircea BERNIC, prorector; Tatiana LUCINSCHI, șef Serviciu Relaţii Internaţionale, efectuează o vizită de studiu la Universitatea din Maribor, Slovenia. 

Vizita de studiu la Universitatea din Maribor se înscrie în activitățile planificate în cadrul proiectului Erasmus+ nr. 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP „Elevating the Internationalisation of Higher Education in Moldova/ ELEVATE”, instituția-gazdă fiind unul din partenerii europeni ai proiectului, alături de Buckinghamshire New University, Marea  Britanie şi Mykolas Romeris University, Lituania. Obiectivul proiectului rezidă în ridicarea activităţilor de cooperare internaţională la nivelul  standardelor şi cerinţelor UE.

Vizita de studiu are scopul de a lua cunoştinţă de politicile de internaționalizare ale învățământului superior din Slovenia şi, în special, Strategia de Internaționalizare a Universităţii din Maribor.

Pe parcursul şedinţelor de lucru reprezentanţii administraţiei şi ai serviciilor implicate în activităţile de cooperare internaţională de la Universitatea din Maribor (Mladen KRALJIC, secretar general adjunct pentru relaţii internaționale; Sebastijan FRUMEN, șef Departament Educaţie; Andreja CURIN, șef Oficiu Proiecte; Ana MILOVAN, coordonator Erasmus+, ş.a.) au prezentat informaţii despre diverse aspecte de internaţionalizare a activităților de cooperare internaţională: elaborarea şi implementarea Strategiei de Internaţionalizare a Universităţii din Maribor, strategii de internaţionalizare şi îmbunătăţirea procesului de internaţionalizare la Universitatea din Maribor, activităţile Oficiului Proiecte şi Oficiului Relaţii Internaţionale, mobilitatea academică a studenţilor şi personalului didactic, recunoaşterea studiilor cetăţenilor străini care doresc să studieze la Universitatea din Maribor, asigurarea calităţii educaţiei etc.

De asemenea, delegaţia UTM a avut o întâlnire cu administraţia Facultăţii de Mecanică a Universităţii din Maribor cu care a examinat oportunităţile de extindere a cooperării la nivel de departamente ale Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi a UTM în cadrul Programului de schimb academic CEEPUS III.

Mai multe informații despre ELEVATE pot fi găsite pe http://elevate-project.md/ și  https://www.facebook.com/elevatemoldova/
și pe pagina ELEVATE a UTM https://proiecte.utm.md/elevate/

(Visited 46 times, 1 visits today)