Cu grijă pentru cariera profesională a viitorilor absolvenți, Universitatea Tehnică a Moldovei, în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) şi Agenţia teritorială OFM din mun. Chişinău (OFMCh), au organizat pe 17 mai a.c. tradiţionalul Târg al locurilor vacante de muncă şi a stagiilor de practică pentru studenţii, masteranzii si absolvenţii Universităţii.

Ajuns la a XV-a ediţie, Târgul a întrunit cel mai mare număr de întreprinderi participante. La solicitarea Secţiei relaţii cu mediul economic a Centrului Universitar de Informare şi Ghidare în Carieră (CEGHID), serviciile personal ale 112 companii şi-au prezentat ofertele de angajare în câmpul muncii pentru 970 de posturi inginereşti sau pentru circa 75 la sută din numărul de absolvenţi aşteptat în anul curent, precum şi 710 de locuri pentru stagii de practică. Unele agenţii particulare au propus suplimentar peste 600 de posturi vacante solicitate de piaţa muncii din ţară.

Potrivit propunerilor întreprinderilor, cei mai căutaţi sunt tinerii specialişti în domeniile: tehnologii informaţionale, teleradiocomunicaţii, energetică, electromecanică, transporturi, industria alimentară, industria uşoară, maşini şi aparate în industrie, marketing, la mare căutare fiind şi inginerii-proiectanţi în diverse domenii industriale.

Cele mai avantajoase propuneri de angajare în câmpul muncii, dar şi pentru locuri de practică parvin de la „Moldtelecom”, „Allas”, „Aspa”, „Termoelectrica”, „Fujikura”, „Confort”, „Ionel”, „Introscop”, „Steaua Reds”, „Moldovagaz”, „Calea Ferata a Moldovei”, „La Farje”, „Tricon”, „Lear Corporation”, „Di&Trade engineering”, „Orange”, „JLC”, „Lactis”, „Floare Carpet”, „Electroalfa”, „FideliaCasa”, „Inox Plus”, „Big Boy”, „Eximol”, „Amdaris”, „ICGengeneering.com”, „Melitax-Grup”, „Moldovaagroindbanc”, „Stefanini”, Inspectoratul Naţional de Patrulare, Departamentul Trupelor de Carabinieri, Administraţia de Stat a Drumurilor, Centrul de Telecomunicaţii Speciale, „Casa curată”, „FIDESCO-Moldova”, „Linella”, „IAW-Germany”, „MTEAM”, „Cedacri”, „Amber-Term”, „Trimetrica”, „EFES Moldova”, „Servicii de pază a MAI”, „Zernoff”, „ROGOB”, „Aercatering” ş.a.

Conform tradiţiei deja încetăţenite la UTM, la finele Târgului a fost convocată o masă rotundă, prezidată de dr., conf. univ. Valentin AMARIEI, prorector UTM, în cadrul reprezentanții UTM și ai companiilor au făcut bilanţul evenimentului și au propus sugestii privind eficientizarea conlucrării UTM cu mediul de afaceri în vederea pregătirii inginerilor în conformitate cu cerinţele pieţei forţei de muncă. Au participat decanii: FCGC – dr., conf. univ. Livia NISTOR-LOPATENCO, FEIE – dr., conf. univ. Victor POGORA, directorul CEGHD – dr., conf. univ. Sergiu DÂNTU, mai mulţi profesori şi oameni de afaceri.

În urma unui schimb constructiv de opinii, au fost punctate următoarele direcţii prioritare de conlucrare: extinderea relaţiilor de parteneriat între întreprinderi şi Departamentele/Catedrele de profil; organizarea Târgurilor şi în cadrul facultăţilor (după exemplul FCIM); asigurarea accesului studenţilor la stagii de practică în vederea însuşirii echipamentului şi tehnologiilor de vârf; necesitatea dotării unor laboratoare ale UTM cu echipament de ultima generaţie; elaborarea în comun a unor propuneri de perfecţionare a programelor de formare profesională a studenţilor/masteranzilor; asistarea reprezentanţilor angajatorilor la susţinerea tezelor de licenţă în vederea selectării viitorilor angajaţi ş.a.

Solicitat să se expună pe marginea evenimentului, Nicolae MICSANSCHI, şef Secţie relaţii cu mediul economic a CEGHD, a menţionat că târgurile locurilor de muncă desfăşurate în cadrul Universităţii sunt cele mai reprezentative în mediul universitar din republică. Potrivit numărului de locuri vacante propuse absolvenţilor, ediția din anul curent a Târgului a întrunit cel mai mare număr de companii din toată istoria organizării acestui eveniment la UTM.

Completarea potenţialului întreprinderii cu cadre competitive prin selectarea acestora din rândul absolvenţilor în cadrul Târgurilor organizate de UTM, evident, este binevenită şi trebuie menţinută în continuare. Concomitent, o modalitate eficientă ar fi atragerea mai largă a studenţilor anilor II și III de studii la stagii de practică cu o eventuală angajare după absolvire. Ar fi binevenită şi încheierea contractelor individuale de studii între studenţi, întreprinderi şi Universitate. Modelul acestui document a fost deja aprobat prin Hotărâre de Guvern.

La ora actuală UTM S are stabilite relaţii de parteneriat cu 172 de întreprinderi din republică. Pentru a da un nou impuls acestui proces, în cadrul mesei rotunde companiilor interesate le-a fost transmis proiectul unei Convenţii-cadru de parteneriat cu Universitatea și li s-a propus să utilizeze posibilităţile oferite de Târgul virtual al locurilor de muncă, lansat recent pe platforma online a CEGHID, unde companiile își pot plasa permanent ofertele atât în ceea ce privește locurile vacante de muncă pentru absolvenţi, cât și pentru stagiile de practică ale studenţilor.

CEGHD își propune să extindă în continuare practica organizării Târgurilor locurilor de muncă și stagii la UTM, în funcţie de cerinţele mediului economic din ţara noastră.

(Visited 16 times, 1 visits today)