Senatul Universității Tehnice a Moldovei a acordat 59 de premii profesorilor, cercetătorilor, doctoranzilor, studenţilor cu cele mai înalte rezultate în activitatea desfășurată pe parcursul anului universitar 2015-2016.

Cu 33 de premii şi diplome de gr. I, II, III a fost apreciată activitatea didactică, ştiinţifică şi organizatorică, desfăşurată de corpul profesoral, cercetători, doctoranzi şi îndrumătorii de grupe. Cu  premii şi diplome au fost distinse și performanțele academice şi de cercetare ale 26 de studenţi.

Acordarea premiilor Senatului are drept scop stimularea performanţei şi creativității procesului educaţional în cadrul a 10 compartimente. Anul acesta pentru achitarea premiilor din mijloace extrabugetare au fost alocate 58,1 mii lei.

Laureat în domeniul activităţii didactice 

Numele, prenumele, titlul didactic şi ştiinţific Cat./dep., facultate Premii
MIJA Nina, conf. univ., dr. TAN, FTMIA gr. I, 3000 lei
ARION Valentin,dr.hab,prof.univ. TME,FEIE gr. I, 3000 lei
STRATILA Alina, conf.univ. EMC, FIEB grII, 1500 lei
PLAMADEALA Vasile, l.s. Transp.,FIMIT gr.II, 1500 lei
USTUROI Liubov, l.s. EMI, FCGC gr.II, 1500 lei
BALABANOV Anatolie,dr.hab, prof. ATI, FCIM gr.III, 800 lei
NICOLAEV Pavel, l.s. Telec.,FIMET gr.III, 800 lei
MALCOCI Marina, conf., dr. MTCP, FIU gr.III, 800 lei

 

Laureat în domeniul activităţii didactice începătoare 

Numele, prenumele, titlul didactic şi ştiinţific Cat./departament, facultate Premii
GUTIUM Olga, conf., dr. TOAP, FTMIA gr. I,  1500 lei
OBERȘT Ala, l.s. EMI, FIEB gr. II,  800 lei
SANDULEAC Ionel, l.a. MT, FCIM gr. III,  500 lei
CASIAN Maxim, l.u. TCM, FIMIT gr. III,  500 lei

 

Cel mai bun manual (curs) universitar 

Denumirea manualului, autorii Cat./depart., facultate Premii
„Managementul finanţelor publice” – MANOLE Tatiana, prof. univ., dr. AMC, FIE gr. I,

3000 lei

„Vinificarea secundară” – BĂLĂNUȚĂ Anatol, prof. univ. Enologie,

FTMIA

gr. II,

1500 lei

„Biochimie” – MUSTAȚĂ Grigore,

conf. ZGARDAN Dan, conf. univ.

Biochimie,

FTMIA

gr. II,

1500 lei

„Ecologizarea sistemului om-automobil-mediu” – CORPOCEAN Anatolie, ROTARU Igor, PLAMADEALĂ Vasile Transporturi,

FIMIT

gr. II,

1500 lei

„Инженерная геология”, часть I – POLCANOV Vladimir, conf. univ., dr. GCG, FCGC gr. III,

500 lei

„Managementul investițional” –

USTUROI Liubov, l.s.

EMI, FCGC gr. III,

500 lei

„Teoria și practica integrării europene” – VANGHELI Ion,conf., dr., LOZOVANU Ecaterina,conf.,dr.,PALII Veronica, l.s., MAFTEI Vitalie, l.s., CARTOFEANU Manole, conf. ,dr., Cristina LAZARIUC,

l.u., ROȘCA Veronica, l.s.

DŞS,

FCIM

 

gr. III,

500 lei

 

Cel mai bun curs plasat pe plaforma MOODLE UTM 

Numele, prenumele, titlul didactic şi ştiinţific Cat./Depart., Facultate Premii
STRATILA Alina, conf. univ. EMC, FIEB gr. II, 1000 lei
BULAT Irina, l.u. EMI, FCGC gr. II, 1000 lei


Laureat în domeniul creativităţii tehnice
 

Numele, prenumele, titlul didactic şi ştiinţific Cat./Depart., Facultate Premii
DULGHERU Valeriu,

dr. hab., prof. univ.

DPM, FIMIT gr. I, 1500 lei
DĂNILĂ Victoria, drd. MCTT, FIU gr. II, 700 lei
NASTAS Vitalie,conf.univ.,dr. TC, FIMET gr. II, 700 lei
POSTICĂ Vasile MIB, FCIM gr. II, 700 lei


Cel mai bun doctorand
  

Numele, prenumele Cat./Depart., Facultate Premii
NEGARA Iulia ACAGP, FUA gr. I, 1500 lei
IOV Vasile TC, FIMET, gr. II, 800 lei
ANDRONIC Silvia MT, FCIM gr. II, 800 lei
GRUMEZ Irina TPA, FTMIA gr. III, 500 lei
CARAUȘ Viorica Fil.Francofonă, FIEB gr. III, 500 lei
CALIN Natalia EMI, FCGC gr. III, 500 lei

 

Cel mai bun îndrumător de grupă academică 

Numele, prenumele, titlul didactic şi ştiinţific Cat./Depart., Facultate Premii
FIODOROV Ion, conf., dr. ISA, FCIM gr.I,1000 lei
ȘUMLEANSCHI Ion,l.a.,drd. GCG, FCGC gr.I,1000 lei
DIACEK Natalia, l.s. Transporturi, FIMIT gr.I,1000 lei
PEREBINOS Mihai,conf., dr. IIS, FCIM gr.II, 300 lei
CARCEA Liviu, conf. univ. IIS, FCIM gr.II, 300 lei
MARIAN Maria-Liliana, l.s. EMI, FCGC gr.II, 300 lei
GORNEȚ Viorel, lector TPA, FTMIA gr.II, 300 lei

 

Laureat al anului într-un domeniu de cercetare 

Numele, prenumele,

titlul didactic şi ştiinţific

Cat./Depart., Facultate Premii
TRONCIU Vasile, dr. hab. Fizica, FIMET gr.I, 2500 lei
ȘAMIS Evsei, conf. univ., dr. EMI, FCGC gr.II, 1000 lei
BAERLE Alexei,conf.univ.,dr. Chimie,FTMIA gr.II, 1000 lei
LUPAN Oleg, dr.hab.,prof.univ. MIB,FCIM gr.II, 1000 lei
IROVAN Marcela,conf.univ.,dr MCTT, FIU gr.III, 500 lei

 

Cel mai bun student în domeniul creativităţii studenţilor

Numele, prenumele Domeniul Grupa, facultatea Premii
BOTEZAT Valentin Creativitate  tehnică IPPCM-161 FIMIT gr.I,

700 lei

POIANĂ Daniela Arhitectura şi design DI-131,

FIMIT

gr.I,

700 lei

FIODOROVA Irina Creativitate

antreprenorială

EI-1410, FCGC gr.II,

500 lei

SADOVNICOVA

Ana

Design vestimentar AD-131,

FIU

gr.II,

500 lei

FURTUNA Oleg Creativitate

antreprenorială

AA-151,

FIEB

gr.III, 300lei
CALCATINGE Constantin Creativitate design și tehnologii poligrafice DTP -141,

FIU

gr.III, 300lei

 

Cel mai bun student al anului universitar 2015-2016 

Numele, prenumele Grupa academică, facultatea Premii
SOCOLOV Lilia IASCGV-141, FUA gr. I, 700 lei
LICA Ion TI-131, FCIM gr. I, 700 lei
ALBU Doina-Cezara IMC-1405,  FCGC gr. I, 700 lei
BALAN Mihai IM-151, FIMIT gr. I, 700 lei
COJOCARU Nicoleta ARH-112, FUA gr. II, 500 lei
UNTILĂ Cristina IAPC-1306, FCGC gr. II, 500 lei
CASTRAVEȚ Corina IMIA-131, FTMIA gr. II, 500 lei
PANTELEIMONOV Sanda FFT-131,  FTMIA gr. II, 500 lei
BÎTCA Ernest TI-153,  FCIM gr. II, 500 lei
STARINSCHII Felicia TI-131, FCIM gr. II, 500 lei
CIUDIN Adriana DTP-131, FIU gr. II, 500 lei
BRÎNCOVEANU Veronica DI-131, FIMIT gr. II, 500 lei
PRALEA Dinu CIC-1402, FCGC gr. III, 400 lei
PANU Mariana Arh-112, FUA gr. III, 400 lei
SIRBU Vera-Maria IMIA-141, FTMIA gr. III, 400 lei
LITVINOV Nichita TI-134, FCIM gr. III, 400 lei
SCLIFOS Eugeniu FI-141, FCIM gr. III, 400 lei
RABADJI Timur IA-151, FCIM gr. III, 400 lei
ISTRATI Daniel GTC-1409, FCGC gr. III, 400 lei
MELENTI Ștefan TCM-131,  FIMIT gr. III, 400 lei

 

(Visited 23 times, 1 visits today)