Pe 1 februarie 2017, Guvernul RM a aprobat acreditarea a 13 programe de studii de licență (ciclul I) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, între care se regăsesc și trei programe de studii din cadrul Universității Tehnice a Moldovei.

Este vorba de programe de studii de licență „Electromecanica” (domeniul 52 – Inginerie și activități inginerești), „Ingineria produselor textile și din piele” (domeniul 54 – Tehnologii de fabricare și prelucrare), „Geodezie, topografie și cartografie” (domeniul 58 – Arhitectură și construcții) din cadrul facultăților Energetică și Inginerie Electrică; Textile și Poligrafie și, respectiv, Cadastru, Geodezie și Construcții, evaluate de către Agenția Germană de Asigurare a Calității pentru Acreditarea Programelor de Studii (AQAS), membru al Asociației Agențiilor Europene de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ENQA) și membru EQAR.

În procesul de evaluare externă a programelor de studii au fost analizaţi mai mulţi indicatori, inclusiv ponderea absolvenților încadrați în câmpul muncii pe parcursul ultimilor doi ani, calitatea procesului de predare și evaluare a cunoștințelor studenților, precum și calificarea personalului didactic.

În urma examinării, Comisia de Acreditare a decis: cele trei programe de studii de licență (Bachelor of Science, fiecare a câte 240 credite transferabile – ECTS, realizate de către Universitatea Tehnică a Moldovei, sunt acreditate în conformitate cu Standardele și Ghidul Asigurării Calității în domeniul Învățământului Superior (Quality Assurance in Higher Education Area)”.

Solicitată să se pronunțe pe marginea acestui subiect,  dr., conf. univ. Livia NISTOR-LOPATENCO, decanul FCGC, a menționat că acesta este un succes binemeritat al celor trei facultăți, inclusiv al Facultății Cadastru, Geodezie și Construcții, certificat prin decizia Agenției germane AQAS de a evalua și acredita programele menționate pe o durată de 5 ani (termenul de acreditare fiind valabil până la 30 septembrie 2021), constatând corespunderea programelor de licență acreditate cu standardele de Asigurare a Calității în Spațiul European al Învățământului Superior și cu Cadrul European al Calificărilor.

Menționând programele de licență, de calitate, oferite de unele universități din Moldova, în Nota informativă la proiectul de hotărâre a Guvernului „Cu privire la acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova”, semnată de ministrul Educației Corina FUSU, se menționează că imaginea pozitivă a acestor programe de studii pe piața muncii, relațiile bune de cooperare ale acestora cu angajatorii, precum și participarea personalului didactic în rețele și activități de cercetare internaționale ar putea servi drept exemple de urmat și chiar puncte de referință pentru dezvoltarea altor programe de studii similare.

(Visited 22 times, 1 visits today)