v-bostan_cand-la-premiul-sibirschi_r

În data de 24 noiembrie 2016, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a prezentat în cadrul Seminarului Societății de Matematică, organizat de Institutul de Matematică și Informatică al AȘM, un amplu raport pe tema „Modele matematice în inginerie: Probleme de contact; Modelări și simulări numerice în aero-hidrodinamică”.

Fiind înaintată la concursul celor mai valoroase lucrări științifice pentru decernarea Premiului Organizaţiei Obşteşti „Academicianul Constantin Sibirschi”, prezentarea a rezumat cele mai importante rezultate ale cercetărilor efectuate de autor în ultimii ani, începând cu Universitatea București, unde s-a format ca matematician (științe fundamentale), după care și-a aprofundat studiul în domeniul matematicii aplicate, urmând doctoratul în matematica aplicată și computațională la University of Iowa (SUA), ulterior axându-și cercetările pe aplicațiile matematicii în tehnică (inginerie) – la Universitatea Tehnică a Moldovei, catedrele Bazele proiectării mașinilor, Matematică și Automatică și tehnologii informaționale.

Savantul și-a axat prezentarea pe trei abordări principale: teoretică, experimentală, dar și computațională, ultima fiind, în opinia sa, „un al treilea pilon al cercetării științifice”, care se datorează dezvoltării tehnicii de calcul, progresului în domeniul științei calculatoarelor, oferind posibilitatea de a investiga probleme inginerești, a căror abordare practică este prea costisitoare sau uneori imposibilă. Astfel, au fost propuse spre examinare modele matematice care descriu procesul de contact, soluționarea lor prin metoda elementului finit și stabilirea unui cadru general pentru derivarea estimărilor a posteriori ale erorii utilizând teoria dualității. De asemenea, a fost prezentată analiza a posteriori a erorii soluțiilor numerice pentru probleme de contact punctiform, liniar și curbiliniu a organelor de mașini, cu frecare între un corp deformabil și o fundație rigidă, urmând o trecere în revistă a modelărilor matematice, metodelor și simulărilor din cadrul dinamicii computaționale a fluidelor și a proceselor de curgere turbulentă a fluidului prin rotoare eoliene și hidraulice. Pe final au fost trecute în revistă rezultatele cercetărilor efectuate în complex, care au permis elaborarea soluțiilor tehnice menite să sporească eficiența conversiei și să extindă capacitatea de funcționare a turbinelor eoliene de putere mică și a microhidrocentralelor de flux.

Un discurs inspirat, captivant, care a captat atenția specialiștilor prin demonstrații teoretice, pe alocuri foarte detaliate, însoțite de o sumedenie de formule, grafice, scheme, tabele, dar și desene, fotografii ce reflectă aplicabilitatea practică a rezultatelor investigațiilor, toate dominate de elemente cu caracter inovativ, pentru a sublinia scopul și rostul de facto al cercetărilor: elaborarea soluțiilor pentru probleme tehnice definitorii în domeniul vizat.

Competitorul a prezentat și două monografii voluminoase (una – unic autor, în volum de 456 pag., și a doua – monografie colectivă elaborată împreună cu conducătorul de doctorat din SUA Weimin Han și publicată la prestigioasă editură SPRINGER din Germania, în volum de 83 pag.), în care și-au găsit reflectare cele mai importante aspecte ale cercetărilor științifice efectuate, cu specificarea domeniilor de aplicare a rezultatelor acestora, din care vom menționa selectiv următoarele: Probleme de contact în calculul organelor de mașini; Modele şi metode matematice de descriere a proceselor aero-hidrodinamice în sisteme de conversie a energiilor regenerabile; Modelarea și simularea inundațiilor; Elaborarea micro-satelitului „Republica Moldova”; Elaborarea „Pendulului Foucault” cu cinematică interactivă. Rezultatele obținute au fost diseminate prin publicarea a 6 monografii, 1 manual, 166 de articole ştiinţifice – în reviste de specialitate, lucrări la sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 22 de brevete de invenţie.

Membrii Seminarului Societății de Matematică au votat în unanimitate candidatura tânărului savant Viorel Bostan la concursul pentru decernarea prestigiosului premiu „Academicianul Constantin Sibirschi”.

Organizaţia Obştească „Academicianul Constantin Sibirschi”, constituită în 1999 la iniţiativa omului de afaceri din SUA, dr. Valeriu Sibirschi, are drept scop stimularea cercetărilor în domeniul matematicii şi informaticii. Până în prezent de Premiul „Academicianul Constantin Sibirschi” s-au bucurat 17 savanţi, care au obţinut rezultate remarcabile în domeniul matematicii şi informaticii – 14 din RM şi 3 de peste hotare.

cand-la-premiul-sibirschi

(Visited 1 times, 1 visits today)